EŞREF, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1263/1848 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mekteb-i Ma'ârif-i Adliye'de okudu. 1848 yılının ortalarında Maliye Nezareti Varidat Muhasebesi Kalemi kâtipleri arasına katıldı. Ölüm tarihi ve yeri bilinmemektedir. Son görevi 1848 yılında olduğundan bu yıldan sonraki bir tarihte ölmüş olmalıdır. Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sevdâya saldı aklımı zülf-i perîşânın senin

Üftâde etdi gönlümü ruhsâr-ı tâbânın senin

Nîm iltifâtın kesme sen nâr-ı firâka yandı ten

Çekmekdeyim gonca dehen cevr-i firâvânın senin

Göz yaşını etdim revân rahm itmedin tâze fidan

Vaslın demişdin sen nihân yandırdı hicrânın senin

Sâdık muhibbim ben sana lutf eyle vaslın sen bana

Olan cefâ hep bir yana var ise îmânın senin

Efgendenim ebrû kemân Eşref kulun eyler figân

Lutf eyle artık el-amân şâyeste ihsânın senin

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'lEş‘âr. İstanbul. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
2Cengiz Önderseverd. 17 Nisan 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Giovanni Scognamillod. 25 Nisan 1929 - ö. 08 Ekim 2016Doğum YeriGörüntüle
4ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
5Cengiz Önderseverd. 17 Nisan 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Giovanni Scognamillod. 25 Nisan 1929 - ö. 08 Ekim 2016Doğum YılıGörüntüle
7ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
8Cengiz Önderseverd. 17 Nisan 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Giovanni Scognamillod. 25 Nisan 1929 - ö. 08 Ekim 2016Ölüm YılıGörüntüle
10ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
11Cengiz Önderseverd. 17 Nisan 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Giovanni Scognamillod. 25 Nisan 1929 - ö. 08 Ekim 2016MeslekGörüntüle
13ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Cengiz Önderseverd. 17 Nisan 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Giovanni Scognamillod. 25 Nisan 1929 - ö. 08 Ekim 2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ULVÎ, Derzî-zâde Mehmed Ulvî Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
17Cengiz Önderseverd. 17 Nisan 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Giovanni Scognamillod. 25 Nisan 1929 - ö. 08 Ekim 2016Madde AdıGörüntüle