EYYÛB

(d. 1071/1660 - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. asır Halvetilerindendir. Hayatı hakkında Saadeddin Nüzhet Ergun, Bursalı Tahir’den aktararak şunları yazar: “Eyyub Efendi; Atiyütterceme Adlî Hasan Efendi hulefâsından sâhib fazîlet bir zât olup şehrîdir. H.1071 (M. 1660) tarihinde Medîne-i münevvere’de irtihâl eyledi. Pederi Eyyub’da Şah Sultan tekyesinde medfûn sülâle-i Sıddîkiyyeden Abdülhâlık Çelebi’dir. Âsârı: Risâletülesmâiyye, Risâletüttahkîk fî Sülâletissıddîk, Mecmûa-i ilâhiyât’tır. Yine S. N. Ergun, Osman Ergin’e ait mühim bir mecmuada bulunan şiirin şaire ait olduğunu belirtmektedir.

Kaynakça

Ergun, Saadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 3. yyy. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TUBA ÖZKAN
Yayın Tarihi: 06.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cemâlin pertevi gülzâre düşdü
Ki şevkından anun gül zâre düşdü

Şerâb-ı aşkun içelden bu gönlüm
Harâbâtî olub bâzâre düşdü

Ko olsun pâre pâre yâre yâre
Gül kim sencileyin yâre düşdü

Devâsın sormışam derdün tabide
Didi derdün senün bîçâre düşdü

Bu gün Eyyubleyin bu dil belâye
Vurub karşu unulmaz yâre düşdü 

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 3. yyy. 1376. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Doğum YılıGörüntüle
2VAHYÎ, Şeyh Mehmed Efendid. Mayıs 1660 - ö. 20 Temmuz 1718Doğum YılıGörüntüle
3TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Ölüm YılıGörüntüle
4VAHYÎ, Şeyh Mehmed Efendid. Mayıs 1660 - ö. 20 Temmuz 1718Ölüm YılıGörüntüle
5TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6VAHYÎ, Şeyh Mehmed Efendid. Mayıs 1660 - ö. 20 Temmuz 1718Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Madde AdıGörüntüle
8VAHYÎ, Şeyh Mehmed Efendid. Mayıs 1660 - ö. 20 Temmuz 1718Madde AdıGörüntüle