FÂ’İK

(d. ?/? - ö. 1289/1872\'de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgi yoktur. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih kıt‘ası bulunmaktadır. Bu manzume Hacı Hasan Efendi (ö. 1289/1872)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 1289/1872 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hacı Hasan Efendi Mezar Kitâbesi

Dâ’im olan Hudâ’dır bâkîsi cümle fânî

Kesb-i rızâ-yı Hakk’a eyle cihânda gayret

Bak Boztepe İmâmı-zâde bu demde nâ-gâh

Hâfız Hasan Efendi dünyâdan etdi uzlet

Elli beşe resîde olmuşdu sinni lâkin

Hayr u salâh-ı hâle etmişdi sarf-ı kudret

Kur’ân-ı a‘zamü’ş-şân hakkı içün bu zâtı

Yâ Rabbi mağfiret kıl etmiş ise kabâhat

Üçler gelüp de Fâ’ik fevtine dedi târîh

El-Hâc Hasan Efendi ukbâya kıldı rıhlet (1289/1872)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 104.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALÎMÎd. ? - ö. 1836-1837’de hayattaDoğum YeriGörüntüle
2Ziya (Trabzon)d. 1858 - ö. 28 Ocak 1921Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
4HALÎMÎd. ? - ö. 1836-1837’de hayattaDoğum YılıGörüntüle
5Ziya (Trabzon)d. 1858 - ö. 28 Ocak 1921Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
7HALÎMÎd. ? - ö. 1836-1837’de hayattaÖlüm YılıGörüntüle
8Ziya (Trabzon)d. 1858 - ö. 28 Ocak 1921Ölüm YılıGörüntüle
9AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10HALÎMÎd. ? - ö. 1836-1837’de hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ziya (Trabzon)d. 1858 - ö. 28 Ocak 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALÎMÎd. ? - ö. 1836-1837’de hayattaMadde AdıGörüntüle
14Ziya (Trabzon)d. 1858 - ö. 28 Ocak 1921Madde AdıGörüntüle
15AVNÎ, Demirci-zâde Mehmed Avnî Efendid. 1810 - ö. 1849Madde AdıGörüntüle