FÂ'İZ, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed’dir. 1203/1788-89 tarihlerinde Antep’te naiblik yapmıştır. Antep Şer'î Mahkeme Sicilleri'nden anlaşıldığına göre Şâkir Efendi adlı birinin 10 Şevval 1191/ Kasım 1777’de Antep kadılığına atanması üzerine bir tarih manzumesi yazmıştır. Şiirlerinde İspîrî mahlasını kullanan Halep Müftüsü Esberî, Antep’i öven kasidesinde dönemin Antep şairlerinden bahsederken "Fâ’izî Ref’etî Nâtî gibi var ehl-i hüner / Nice memdûh olmasun hüsn-i edâ-yı Ayntâb" diyerek Fâ'iz’in de adını zikreder. 

Kaynakça

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşahirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 11.09.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Cân meşâmına gelir bûy-ı safâ-yı hâtır

Bahş-ı âsâyiş ider herkese Hudâ kâdir

Demidür tâzelenir müjde diyâr-ı Ayn’a

Adl-i dâd-ı kühen-i hazret-i Fâzıl Mâhir

Virdi âsâyiş-i nev mesned-i şer’e zîrâ

Yine bir kâmil-i dânâ ki nazîri nâdir

İsmi hem nâm-ı nebî ehl-i hüner müntehebi

Hazret-i Şâkir Efendi-i efâzıl mâhir

Bâ’is-i emn ü emân efdal-ı nevvâb-ı zamân

Hayr-hâh-ı hemegân Hakka mu’în-i nâzır

Gelsin alsın zedegâna sitem-i dehr-i denî

Ayn-ı adliyle olur hâline bî-şek nâzır

Hazretinden umarız fahr-i rüsül hürmetine

Her a‘mâlin ide Bârî-i teâlâ hâzır

Olıcak safha-i mir’ât-i dil-i Fâiz’de

Sûret-i şâhid-i zîbâ-yı murâdı zâhir

Söyledi mu‘cemeden makdemi târihini [ol]

Beldemüzden bu ümîd kâmile râzi Şâkir (1191/1777)

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.117-118.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
14RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
15ŞÂKİR BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle