RÂSÎM, Feyzullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1206/1791-92)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antepli Şaban-zâdelerden olup bugün "Ocak" soyadını taşıyan ailenin dedelerindendir. Doğum tarihi belli değildir. Sicill-i Osmânî‘de kadı olduğu ve 1206/1791-92’de vefat ettiği yazılıdır. Hikmet Turhan Bey, bu zatın Arzî Mehmet Dede‘nin torunu olduğunu söylemektedir. Gönül ehli bir kişi olduğu tezkirelerde kayıtlıdır. Silahdâr Tezkiresi'nde bilgi olmamasına rağmen, iki gazeli mevcuttur. Râsim Feyzullah Efendi’nin Âkif isimli bir şairle arası­nın iyi olduğu, karşılıklı olarak birbirlerine gönderdikleri gazel­lerden anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmani. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Göğüş, Oğuz (1962). Gaziantepi Tanıtıyoruz I. Gaziantep.

Güzelbey, Cemil Cahit (1990). Gaziantep Evliyaları. Gaziantep.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Silahdâr-zâde Mehmed Emin. Silahdâr-zâde Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi Ktp.TY. nr 2557. vr.13a.

Şefkat . Tezkire-i Şu'arâ. İstanbul. 58.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: YCM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 30.08.2013
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zevrâkçe-i dil saldı yem-i aşka piyâde

Çekdürdi bana sefîne girdâb-ı belâda

Mümkün mi gören olmaya bin cân ile meftûn

Bu hüsn ü letâfet ki var ol mâh-likâda

Âteşlere uşşâkı yine yaksa gerekdür

Giymiş o perî engine bir âl lebâde

Zevrakçeye ol mâhı alup nûş eyleyelüm

Bir âlem-i âb eyleyelüm vakt-i mesâde

Hûbân safâsın ne bilir zâhid-i bî-dil

Var ise yine var o tabî‘ât şu‘arâda

Bu nazm-ı hoş-âyende ile biz dahi Râsim

Peyrev olalum Âkif-i pâkîze-nihâde

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.107-108).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KEVSERÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Doğum YeriGörüntüle
4FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KEVSERÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
7FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KEVSERÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Ölüm YılıGörüntüle
10FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KEVSERÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KEVSERÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15MÜNÎB, Mehmed Münîb Ayıntâbîd. 1731? - ö. 1828Madde AdıGörüntüle