RÂSÎM, Feyzullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1206/1791-92)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antepli Şaban-zâdelerden olup bugün "Ocak" soyadını taşıyan ailenin dedelerindendir. Doğum tarihi belli değildir. Sicill-i Osmânî‘de kadı olduğu ve 1206/1791-92’de vefat ettiği yazılıdır. Hikmet Turhan Bey, bu zatın Arzî Mehmet Dede‘nin torunu olduğunu söylemektedir. Gönül ehli bir kişi olduğu tezkirelerde kayıtlıdır. Silahdâr Tezkiresi'nde bilgi olmamasına rağmen, iki gazeli mevcuttur. Râsim Feyzullah Efendi’nin Âkif isimli bir şairle arası­nın iyi olduğu, karşılıklı olarak birbirlerine gönderdikleri gazel­lerden anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmani. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Göğüş, Oğuz (1962). Gaziantepi Tanıtıyoruz I. Gaziantep.

Güzelbey, Cemil Cahit (1990). Gaziantep Evliyaları. Gaziantep.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Silahdâr-zâde Mehmed Emin. Silahdâr-zâde Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi Ktp.TY. nr 2557. vr.13a.

Şefkat . Tezkire-i Şu'arâ. İstanbul. 58.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: YCM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 30.08.2013
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zevrâkçe-i dil saldı yem-i aşka piyâde

Çekdürdi bana sefîne girdâb-ı belâda

Mümkün mi gören olmaya bin cân ile meftûn

Bu hüsn ü letâfet ki var ol mâh-likâda

Âteşlere uşşâkı yine yaksa gerekdür

Giymiş o perî engine bir âl lebâde

Zevrakçeye ol mâhı alup nûş eyleyelüm

Bir âlem-i âb eyleyelüm vakt-i mesâde

Hûbân safâsın ne bilir zâhid-i bî-dil

Var ise yine var o tabî‘ât şu‘arâda

Bu nazm-ı hoş-âyende ile biz dahi Râsim

Peyrev olalum Âkif-i pâkîze-nihâde

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.107-108).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
2HÂKÎ, Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1770?Doğum YeriGörüntüle
3FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
5HÂKÎ, Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1770?Doğum YılıGörüntüle
6FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKÎ, Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1770?Ölüm YılıGörüntüle
9FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂKÎ, Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1770?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
14HÂKÎ, Abdurrahmân Efendid. ? - ö. 1770?Madde AdıGörüntüle
15FÂTİHÎ, Şeyh-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle