RÂSÎM, Feyzullâh Efendi

(d. ?/? - ö. 1206/1791-92)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Antepli Şaban-zâdelerden olup bugün "Ocak" soyadını taşıyan ailenin dedelerindendir. Doğum tarihi belli değildir. Sicill-i Osmânî‘de kadı olduğu ve 1206/1791-92’de vefat ettiği yazılıdır. Hikmet Turhan Bey, bu zatın Arzî Mehmet Dede‘nin torunu olduğunu söylemektedir. Gönül ehli bir kişi olduğu tezkirelerde kayıtlıdır. Silahdâr Tezkiresi'nde bilgi olmamasına rağmen, iki gazeli mevcuttur. Râsim Feyzullah Efendi’nin Âkif isimli bir şairle arası­nın iyi olduğu, karşılıklı olarak birbirlerine gönderdikleri gazel­lerden anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmani. C. 4. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Dağlıoğlu, Hikmet Turhan (1939). Gaziantep Meşâhiri. Gaziantep: Cumhuriyet Halk Partisi Basımevi.

Göğüş, Oğuz (1962). Gaziantepi Tanıtıyoruz I. Gaziantep.

Güzelbey, Cemil Cahit (1990). Gaziantep Evliyaları. Gaziantep.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Silahdâr-zâde Mehmed Emin. Silahdâr-zâde Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi Ktp.TY. nr 2557. vr.13a.

Şefkat . Tezkire-i Şu'arâ. İstanbul. 58.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: YCM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 30.08.2013
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zevrâkçe-i dil saldı yem-i aşka piyâde

Çekdürdi bana sefîne girdâb-ı belâda

Mümkün mi gören olmaya bin cân ile meftûn

Bu hüsn ü letâfet ki var ol mâh-likâda

Âteşlere uşşâkı yine yaksa gerekdür

Giymiş o perî engine bir âl lebâde

Zevrakçeye ol mâhı alup nûş eyleyelüm

Bir âlem-i âb eyleyelüm vakt-i mesâde

Hûbân safâsın ne bilir zâhid-i bî-dil

Var ise yine var o tabî‘ât şu‘arâda

Bu nazm-ı hoş-âyende ile biz dahi Râsim

Peyrev olalum Âkif-i pâkîze-nihâde

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.107-108).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Doğum YeriGörüntüle
2SABRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
4HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Doğum YılıGörüntüle
5SABRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
7HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Ölüm YılıGörüntüle
8SABRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
10HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SABRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÂMİD, Hoca Hâmid Efendid. ? - ö. 1842Madde AdıGörüntüle
14SABRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Madde AdıGörüntüle