FECRÎ

(d. ?/? - ö. 1323/1905-06’da hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzume Batum Liman Reisi Sürmeneli Osman Kapudanzâde Hüseyin Avnî Efendi (ö. 1323/1905)’ye aittir. Bu manzumedeki tarihten 1323/1905-1906 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fecrî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 32.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Batum Liman Reisi Sürmeneli Osman Kapudan-zâde Hüseyin Avnî Efendi

Bî-vefâ ‘âlem bu yâ el-hükmü li’llâh bî-gümân

Kimseler kalmaz ederler şübhesiz terk-i cihân

Genç iken dârü’l-fenâdan kıldı Firdevs’e sefer

Hayf ‘Osmân Kapudan-zâde Hüseyn ‘Avnî hemân

Nûra gark olsun vücûdu rahmet olsun rûhuna

Dest-gîr olsun Cenâb-ı Server-i Peygamberân

Ravza-i Dârü’s-Selâm’da hûriler hürmet ede

Sad-hezâr in‘âm ile bulsun makâmı der-cinân

Yazdı cevher târîhin Fecrî kemâl-i hüznile

Cennet-âsâ merkadin revnak kıla ol Müste‘ân (1323/1905)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 262.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Doğum YeriGörüntüle
2YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Doğum YeriGörüntüle
4MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Doğum YılıGörüntüle
5YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Doğum YılıGörüntüle
7MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Ölüm YılıGörüntüle
8YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Ölüm YılıGörüntüle
10MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MAHNİDA AHMET, Ahmet Hamdi Durgund. 1903 - ö. 1962Madde AdıGörüntüle
14YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15Halil Nihat Bozteped. 1882 - ö. 17 Şubat 1949Madde AdıGörüntüle