FEHÎM, Nalband-zâde Mehmed Fehîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1194/1780)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair Adana’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Nalband-zâde Mehmed Fehîm Efendi olarak tanındı. Adana’da müftü iken elliye yakın bir yaşta 1194/1780 yılında vefat etti. Vefatına Sürûrî tarafından “Bihişte nâ’il ola Na‘lband-zâde Fehîm” mısraı ile tarih düşürüldü (Çınarcı 2007: 94). Bilgin bir şairdi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmaktadır. Ârif Hikmet (Çınarcı 2007: 94)’te oğlunun doğumu için söylediği bir tarih mısraı kayıtlıdır.

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 801.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Ömr-i tavîl ihsân ede Yahyâ’ya hayy-ı Müste‘ân

Rebiyülevvel 1118

(Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 94.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LİMONİ/LİMONCU BABA, Ali Limoncud. 1929 - ö. 2017Doğum YeriGörüntüle
2Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKET GÜHERİd. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4LİMONİ/LİMONCU BABA, Ali Limoncud. 1929 - ö. 2017Doğum YılıGörüntüle
5Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKET GÜHERİd. 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7LİMONİ/LİMONCU BABA, Ali Limoncud. 1929 - ö. 2017Ölüm YılıGörüntüle
8Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKET GÜHERİd. 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10LİMONİ/LİMONCU BABA, Ali Limoncud. 1929 - ö. 2017MeslekGörüntüle
11Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEVKET GÜHERİd. 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
13LİMONİ/LİMONCU BABA, Ali Limoncud. 1929 - ö. 2017Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEVKET GÜHERİd. 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LİMONİ/LİMONCU BABA, Ali Limoncud. 1929 - ö. 2017Madde AdıGörüntüle
17Bâki Asiltürkd. 25 Şubat 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEVKET GÜHERİd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle