FEHMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde “Fehmî-i Karamanî” başlığı altında iki şiiri vardır. Kaynaklarda dönem olarak bu mecmuada şiiri bulunabilecek Fehmî’ler arasında Karamanlı olan biri bulunmamaktadır. Bu şiirlerdeki başlığından memleketinin Karaman (Konya) olduğu anlaşılan Fehmî mahlaslı bu şairle ilgili olarak bugün için bu bilgiden başka söz konusu mecmuanın derlendiği 16. yüzyılda veya 15. yüzyılda yaşamış olabileceği dışında malumatımız bulunmamaktadır.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2004). “Fehmî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 35.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

 Gam beni aglatdugınca acısın cân acısın

 Gözlerüm yaşın görüp deryâ-yı Ummân acısın

 Gamzeñ ucından ben öldüm câm-ı la’lüñ sun baña

 Mest ü hayrân olayın tuymayayın cân acısın

 Öldügüme acımaz ol yâr iñen tatludur

 Görmemişdür gâlibâ ömrinde yârân acısın

 Zülf ü ruhsâruñ gamından gice gündüz agların

 Hâlüme rahm eyleyüp kâfir müselmân acısın

 Yanuña alduñ rakîbi bezmümüz telh eyledüñ

 Bâde zehr oldı bize sâkî-i devrân acısın

 Bir nefes dûr olmaz idüñ bizden ey şîrîn-dehen

 Ger bileydüñ neydügin âlemde hicrân acısın

 Fürkat ile Fehmi’ye bir açmag itdi rûzgâr

 Aglasun çerh aglasun gerdûn-ı gerdân acısın

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 1983)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Doğum YeriGörüntüle
2CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3PASLI, Bahaddin Paslıd. 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Doğum YılıGörüntüle
5CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6PASLI, Bahaddin Paslıd. 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9PASLI, Bahaddin Paslıd. 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12PASLI, Bahaddin Paslıd. 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13TEVFİK, Abdullahd. ? - ö. 1854-1855Madde AdıGörüntüle
14CEMÂLÎ, Cemâl Çelebi, Cemâl Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15PASLI, Bahaddin Paslıd. 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle