SIRRÎ, Sırrî Paşa

(d. 1217/1802-03 - ö. 1270/1853-54’ten sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802-03 yılında Konya’da doğdu. Halebli Melek Ahmed Paşa-zâde Osmân Paşa’nın oğludur. 1129/1813-14 yılında sarayda kapıcıbaşılık rütbesine yükseldikten sonra bazı görevlerde bulundu. 1260/1844-45 yılında Mîr-ümerâlık rütbesiyle Van kaymakamlığına getirildi. Daha sonra Kars kaymakamlığına atandı. 1266/1849-50 yılında Yemen defterdarlığına atandı. Bir yıl sonra da vezirlik rütbesiyle Yemen valiliği görevine getirildi. 1270/1853-54’te Anadolu Ordu-yı Hümâyunu’nda görevlendirildi. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Fatîn’e göre Sırrı Paşa, güçlü ve sevilen bir vezir olup şiirleri kabul görmüştür (1271: 191). Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2007). “Sırrî Paşa”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 609.

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 425.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Sırrî Paşa (Konyalı)”. C.8. İstanbul: Dergâh Yay. 10.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. IV. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 2560.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

 Keşf-i râz eyler isem kâse-i dünyâ tutuşur

 Ketm eder isem eger dilde süveydâ tutuşur

 İrişir devr-i şerer-nâk-ı dilim eflâka

 Sûziş-i âhım ile atlas-ı mînâ tutuşur

 Kadd-i mevzûnunu yâd eyleyerek gülşende

 Âh-ı serd etsem eger serv-i dil-ârâ tutuşur

 Sen o dem etmiş idin hasretile bagrımı nâr

 Bu o âteş ki begim sönmedi hâlâ tutuşur

 Sırrıyâ yazsam eger sûz-ı dili ahbâba

 Kilk u evrâk yanup ma‘nî-i imlâ tutuşur

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 191-192.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRİ OZAN, Fahrettin Tand. 1954 - ö. 17.10.2018Doğum YeriGörüntüle
2Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
4FAHRİ OZAN, Fahrettin Tand. 1954 - ö. 17.10.2018Doğum YılıGörüntüle
5Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
7FAHRİ OZAN, Fahrettin Tand. 1954 - ö. 17.10.2018Ölüm YılıGörüntüle
8Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRİ OZAN, Fahrettin Tand. 1954 - ö. 17.10.2018MeslekGörüntüle
11Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908MeslekGörüntüle
13FAHRİ OZAN, Fahrettin Tand. 1954 - ö. 17.10.2018Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FAHRİ OZAN, Fahrettin Tand. 1954 - ö. 17.10.2018Madde AdıGörüntüle
17Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle