FEHMÎ, Sakkâ-zâde Fehmî Dervîş Efendi

(d. ?/? - ö. 1078/1667-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sakkâ-zâde Fehmî Dervîş Efendi namıyla tanınan şair Köstendil doğumludur. Öğrenimini tamamladıktan sonra müderrislik yaptı. Bir müddet sonra Sofya payesiyle emekliye ayrıldı. 1078/1667-68 tarihinde vefat etti.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmâil Belîğ, Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr) (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri."Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 43: 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı  (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 01.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Vücûdum âteş-i aşk ile sûzân oldı gitdikçe

Nesîm-i şevk-ı mihrinle fürûzân oldı gitdikçe

Hevâ-yı fikr-i vasl u ârzû-yı câm-ı la’linle

Döküldi eşk-i çeşmim dîdeden kan oldı gitdikçe

Mezâk-ı câna keyfiyyet virüp kand-i leb-i la’lin

Açıldı tûti-yi tab’ım sühândan oldı gitdikçe

Terakkî-yâb olup hüsnün dem-â-dem ey hilâl ebrû

Meh-i nev bedr olup san mâh-ı tâbân oldı gitdikçe

Gel ey Fehmî bu mir’ât-ı cihâna ayn-ı ibretle

Nazar kıl gör ne sûretler nümâyân oldı gitdikçe

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr) (İnceleme-Metin-İndeks). Ankara: AKM Yay. 450.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Doğum YeriGörüntüle
2HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Molla-zâde Şeyh Süleymân Şeyhî Efendid. 1749-1750 - ö. 1819-1820Doğum YeriGörüntüle
4ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Doğum YılıGörüntüle
5HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Molla-zâde Şeyh Süleymân Şeyhî Efendid. 1749-1750 - ö. 1819-1820Doğum YılıGörüntüle
7ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Molla-zâde Şeyh Süleymân Şeyhî Efendid. 1749-1750 - ö. 1819-1820Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56MeslekGörüntüle
11HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Molla-zâde Şeyh Süleymân Şeyhî Efendid. 1749-1750 - ö. 1819-1820MeslekGörüntüle
13ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHÎ, Molla-zâde Şeyh Süleymân Şeyhî Efendid. 1749-1750 - ö. 1819-1820Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Madde AdıGörüntüle
17HÂLETÎ, Sanavberî, Sanavber-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1566Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Molla-zâde Şeyh Süleymân Şeyhî Efendid. 1749-1750 - ö. 1819-1820Madde AdıGörüntüle