FERÂĞÎ, Mehmed Ferâğî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, yeniçeri
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirneli olup Bursa’da ikamet etti. Asıl adı Mehmed olan şair, Ferâğî mahlasını kullandı. Yeniçeriyken münzevi bir hayat yaşadı. İyi bir öğrenim görüp danişment oldu. İyi derecede Farsça bilen Ferâğî, musikide de ustaydı. Daha çok gazel nazım şekliyle şiirler yazdı. Yazdığı gazellerde Nevâyî’nin üslubunu devam ettirdi (Solmaz 2005: 249, 250). Şair, 1014/1605 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi AE Nr. 765. v. 104.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mümkin olmaz senden ayrılmak belî imkânı var

Can virem hasretle zîrâ her işün âsânı var 

***

Bilün koçmışlar öpmüşler ruh-ı zîbânı varmışlar

Nihâl-i gülşeni egmişler andan gül koparmışlar 

***

Pâyine düşüp bir güzelün uydum ulaşdum

Geh kâküline gâh miyânına tolaşdum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 249.)

***

Kaddün resîde nahli çâgında cûy-bârun

Sen serv-i mu’tedilsin adı büyük çenârun 

***

Mutribün kavli karârı sâkinün peymânı var

Kim sizünle hem-demüz tâ sagârun devrânı var 

***

Geçdi gönlüm gitmedi ruhsâr-ı âlünden gözüm

İmdi bildüm ben de sevmiş hâk-i pâyün yıldızum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 250.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Doğum YeriGörüntüle
2FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
3DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Doğum YılıGörüntüle
5FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Ölüm YılıGörüntüle
8FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
9DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22MeslekGörüntüle
11FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraMeslekGörüntüle
12DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Madde AdıGörüntüle
17FÂNÎ, Fânî Çelebid. 1543 ? - ö. 1601\\\'den sonraMadde AdıGörüntüle
18DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle