FERÂĞÎ, Mehmed Ferâğî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1014/1605)
divan şairi, yeniçeri
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirneli olup Bursa’da ikamet etti. Asıl adı Mehmed olan şair, Ferâğî mahlasını kullandı. Yeniçeriyken münzevi bir hayat yaşadı. İyi bir öğrenim görüp danişment oldu. İyi derecede Farsça bilen Ferâğî, musikide de ustaydı. Daha çok gazel nazım şekliyle şiirler yazdı. Yazdığı gazellerde Nevâyî’nin üslubunu devam ettirdi (Solmaz 2005: 249, 250). Şair, 1014/1605 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi AE Nr. 765. v. 104.

Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mümkin olmaz senden ayrılmak belî imkânı var

Can virem hasretle zîrâ her işün âsânı var 

***

Bilün koçmışlar öpmüşler ruh-ı zîbânı varmışlar

Nihâl-i gülşeni egmişler andan gül koparmışlar 

***

Pâyine düşüp bir güzelün uydum ulaşdum

Geh kâküline gâh miyânına tolaşdum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 249.)

***

Kaddün resîde nahli çâgında cûy-bârun

Sen serv-i mu’tedilsin adı büyük çenârun 

***

Mutribün kavli karârı sâkinün peymânı var

Kim sizünle hem-demüz tâ sagârun devrânı var 

***

Geçdi gönlüm gitmedi ruhsâr-ı âlünden gözüm

İmdi bildüm ben de sevmiş hâk-i pâyün yıldızum 

(Solmaz, Süleyman (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 250.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsDoğum YeriGörüntüle
3CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsDoğum YılıGörüntüle
6CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsÖlüm YılıGörüntüle
9CİVÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsMeslekGörüntüle
12CİVÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CİVÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHARREM DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HASAN HİLMÎd. 1881? - ö. 1896 dsMadde AdıGörüntüle
18CİVÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle