FEYZÎ, Ali

(d. ?/? - ö. 1115/1703-04)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ali'dir. Gençliğinde iyi bir eğitim aldı. Cebeciler kâtibi oldu. 1115/1703-04 yılında vefat etti. (Arslan 1994:45; Kurnaz-Tatçı 2001:2/806)

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl)(1994). Mehmet Sirâceddîn, Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Sivas: Dilek Matbaacılık

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Lebün hakkâk eli dokunmamış bir lal-i rahşândur

Musaffâ dişlerün şol dürre benzer kim delüksüzdür

Kelâmı şubelendürme uzatma gel makâmâtı

Gönül âgâze-i hüsneo şûhun bûseliksüzdür

Hemân bir tîg-ı cevher-dâra benzer nükte-i Feyzî

Teberdür tan-ı düşmen gerçi ammâ kim çeliksüzdür

(Arslan, Mehmet (hzl)(1994). Mehmet Sirâceddîn, Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ. Sivas: Dilek Matbaacılık.45.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Doğum YeriGörüntüle
2Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Doğum YeriGörüntüle
3Ali Kemal Meramd. 1914 - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
4FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Doğum YılıGörüntüle
5Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Doğum YılıGörüntüle
6Ali Kemal Meramd. 1914 - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
7FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Kemal Meramd. 1914 - ö. 2001Ölüm YılıGörüntüle
10FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575MeslekGörüntüle
11Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015MeslekGörüntüle
12Ali Kemal Meramd. 1914 - ö. 2001MeslekGörüntüle
13FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Kemal Meramd. 1914 - ö. 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FİKRÎ, Mâşî-zâde Dervîşd. ? - ö. 1575Madde AdıGörüntüle
17Osman Necmi Gürmend. 1927 - ö. 30 Haziran 2015Madde AdıGörüntüle
18Ali Kemal Meramd. 1914 - ö. 2001Madde AdıGörüntüle