MESTÎ/AHMED, Mestçi-zâde Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 29 Şaban 1174/5 Nisan 1761)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbulludur. Asıl adı Ebu’l-avn Ahmed’dir. Mestçi-zâde Ahmed Efendi olarak tanındı. Babası Mahmûd Paşa Camii civarında oturan Hacı Abdullah Efendi idi. Hâce Mehmed Râsim Efendi’den hüsn-i hat meşk etti. 1144/1731-32 yılında icazet aldı. Bir müddet hocasının yanında hat öğretiminde ona yardımcı oldu. Daha sonra hocasının da yardımıyla Galatasaray’a hat hocası olarak atandı. Hüseyin Hablî Efendi’den boşalan saray kâtipliğine atandı. Aynı zamanda Enderun-ı Hümayun’da yazı hocalığı görevine getirildi. Şeyh Seyyid Şeyh Seyyid Raufî’ye intisap etti. 29 Şaban 1174/5 Nisan 1761’de vefat etti. Vefatına “Mestçi-zâde bekâya göçdü / Pâ-bürehne komaya Hayy-ı ezel 1174” beyti ile tarih düşüldü. Mezarı Mahmûd Paşa semtinde bulunan Velî türbesi dışında Tophaneli Mehmed Efendi’nin mezarı civarındadır.

Ahmed ve Mestî mahlaslarını kullandı. Müstakim-zâde (1928: 71)’ye göre güzel ahlâklı olup hat yanında şiirle de uğraştı. Fakat kaynaklarda şiirlerinden örnek bulunmamaktadır. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Ahmed”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 1. Ankara: AKM Yay. 153. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Ahmed ( Saray kâtibi, hattat, Mestçizâde)”. Türk Şairleri. C. 1. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 335-356.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 260.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 952.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 71.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 394a.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 17.04.2014]. 23-24.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Doğum YeriGörüntüle
2Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YeriGörüntüle
4Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Doğum YılıGörüntüle
5Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Doğum YılıGörüntüle
7Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Ölüm YılıGörüntüle
8Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Ölüm YılıGörüntüle
10Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952MeslekGörüntüle
11Fatma Akersond. 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
12VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677MeslekGörüntüle
13Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sermet Muhtar Alusd. 28 Mayıs 1887 - ö. 20 Mayıs 1952Madde AdıGörüntüle
17Fatma Akersond. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VAHÎD/ RESMÎ, Vahîd Mehmed Efendid. ? - ö. Ağustos 1677Madde AdıGörüntüle