FEYZULLÂH, El-hâc Feyzullâh Eyyûbî

(d. ?/? - ö. 1284/1867)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı El-hâc Hâfız Feyzullâh'tır. Eyüp civarında oturduğundan Eyyûbî, ayrıca Mesnevihan diye de anıldı. Devrinin meşhur hafızlarından olup re'îsü'l-kurrâ idi. Nakşbendî şeyhlerinin önemli alimlerindendir. Mesnevihane'de mesnevihanlık ve Murâd Buhârî Dergâhı'nda da şeyhlik yaptı. 1284/1867 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp Nişancası'ndaki Murâd Buhârî Dergâhı'na defnedildi.

Oğlu Muhammed Abdullatîf Efendi de irfan sahibi bir zat olup Abdülkadir Geylânî'den çevirdiği Tercüme-i Gavsiyye adlı eseri 1266/1850 senesinde taşbaskısı olarak 16 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

Feyzullah Eyyûbî'nin eserleri şunlardır:

1. Ahsenü't-Tahdîs Fî Rivâyeti'l-Hadîs: 1279/1862 senesinde 8 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

2. İşâretü'l-Ma'neviyye Fî Âyîni Mevleviyye: Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 143) Feyzullah Efendi'nin bu eserinin de basıldığı belirtiliyorsa da Özege Kataloğu'nda böyle bir esere rastlanamamıştır. Belki de yazma hâlinde kalmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Alper Çekerd. 13 Mart 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Doğum YeriGörüntüle
4Alper Çekerd. 13 Mart 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Doğum YılıGörüntüle
7Alper Çekerd. 13 Mart 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Ölüm YılıGörüntüle
10Alper Çekerd. 13 Mart 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829MeslekGörüntüle
13Alper Çekerd. 13 Mart 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Alper Çekerd. 13 Mart 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BASRÎ, Hasan Basrî Efendid. 1830 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜSNÎ, Hasan Hüsnî Efendid. ? - ö. 1829Madde AdıGörüntüle