GÂZÎ

(d. ?/? - ö. 1075 sonları/1665)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi ve mahlası Gâzî'dir. Rumeli'de doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra cesareti ve yiğitliğiyle dikkat çekerek beylerbeyilik görevine getirilmiştir. 1075/1665 sonlarında vefat etmiştir. Safâyî'ye göre mürettep Dîvân sahibidir (Çapan 2005: 436).

 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.12.2013
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Begüm reftâre gel reşk-âver ol seyr ü dil-ârâya

Cemâlün tâb virsün çehre-i tezyin ü ârâya

 

Nazîre sanma aksün matla-ı mir’âta bakma

Nazîr olsun mı şâhım âftâb-ı âlem-ârâya

 

Hayâl-i yâr ile halvet-serây-ı dil müzeyyendir

Gider efkârı Gâzî girmesün agyâr araya 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 436.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Doğum YeriGörüntüle
2ŞİNÂSÎ, Abdurrahman Şinasî Çelebid. ? - ö. 1675Doğum YeriGörüntüle
3KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Doğum YılıGörüntüle
5ŞİNÂSÎ, Abdurrahman Şinasî Çelebid. ? - ö. 1675Doğum YılıGörüntüle
6KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞİNÂSÎ, Abdurrahman Şinasî Çelebid. ? - ö. 1675Ölüm YılıGörüntüle
9KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?MeslekGörüntüle
11ŞİNÂSÎ, Abdurrahman Şinasî Çelebid. ? - ö. 1675MeslekGörüntüle
12KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞİNÂSÎ, Abdurrahman Şinasî Çelebid. ? - ö. 1675Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÜLSÜM, Gülsüm Bacıd. 1853 - ö. 1928?Madde AdıGörüntüle
17ŞİNÂSÎ, Abdurrahman Şinasî Çelebid. ? - ö. 1675Madde AdıGörüntüle
18KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle