GÂZÎ

(d. ?/? - ö. 1075 sonları/1665)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İsmi ve mahlası Gâzî'dir. Rumeli'de doğmuştur. Öğrenimini tamamladıktan sonra cesareti ve yiğitliğiyle dikkat çekerek beylerbeyilik görevine getirilmiştir. 1075/1665 sonlarında vefat etmiştir. Safâyî'ye göre mürettep Dîvân sahibidir (Çapan 2005: 436).

 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.12.2013
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Begüm reftâre gel reşk-âver ol seyr ü dil-ârâya

Cemâlün tâb virsün çehre-i tezyin ü ârâya

 

Nazîre sanma aksün matla-ı mir’âta bakma

Nazîr olsun mı şâhım âftâb-ı âlem-ârâya

 

Hayâl-i yâr ile halvet-serây-ı dil müzeyyendir

Gider efkârı Gâzî girmesün agyâr araya 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 436.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FUZÛLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
4KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FUZÛLÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
7KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FUZÛLÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
10KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FUZÛLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620MeslekGörüntüle
13KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FUZÛLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KABASAKAL MEHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FUZÛLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle