GINÂYÎ, Akkaftan-zâde Abdulgafûr Gınâyî Efendi

(d. ?/? - ö. 1056/1646-47)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Akkaftan-zâde Abdulgafûr Gınâyî Efendi olarak tanındı. İstanbullu'dur. Eğitimini tamamladıktan sonra müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. Ölüm tarihi 1056/1646-47'dir.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.620.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri. C.3. İstanbul: Çağrı Yay. 

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Yay. 231.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Âhum şererle ebr-i nem-efşân-ı fitnedür

Esrâr-ı hatt-ı yâr ile hayrân-ı fitnedür 

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekâyiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri. C.3.İstanbul: Çağrı Yay.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Doğum YeriGörüntüle
2Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Emirhan Oğuzd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Doğum YılıGörüntüle
5Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Emirhan Oğuzd. 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Ölüm YılıGörüntüle
8Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Emirhan Oğuzd. 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43MeslekGörüntüle
11Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Emirhan Oğuzd. 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Emirhan Oğuzd. 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Madde AdıGörüntüle
17Teoman Sarıkahyad. 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Emirhan Oğuzd. 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle