GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1118/1706-07)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır eşrafından olup 17. yüzylın şair ve aydınlarındandır. Kendi döneminin şairleri ile karşılıklı şiirler söylediler, ortak edebiyat meclisleri düzenlediler. Emnî-i Âmidî, bir gazelinde Nâbî ve Âgâh ile birlikte Güzârî'nin de adını anar. (Arslan 1994:55). Mehmed Sirâceddîn'e göre şehrinden hiç çıkmadı; memleketinde kalmayı yeğledi (Arslan 1994:55) .1118/1706-07'de vefat etti. Kaynaklardan bazısı Diyarbakır kadısı iken Diyarbakır'da, bazıları ise İstanbul'da vefat ettiğini kaydeder. (Arslan 1994:55; Kurnaz-Tatçı 2001: 1/850)

 

Kaynakça

Ali Emiri. Esami-i Şuara-yı Amid. Millet Ktp. Tarih Nr. 781. vr. 43a.

Arslan, Mehmet (hzl.)(1994). Mehmet Sirâceddîn, Mecma-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ.Sivas: Dilek Matbaacılık.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. Ankara: San Matbaası. 155.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gam-ı dehr ile dili âzâd ki dirler o bizüz

Hâtır-ı derd ile âbâd ki dirler o bizüz

Teşne-i âh ile berbâd iderüz nüh felegi

Kûh-kenden dahı üstâd ki dirler o bizüz

Günde bin nakş ile tasvîr ederüz kendümüzi

Sun'-ı tasvîrde Bihzâd ki dirler o bizüz

Men 'aref sırrı ki var biz anı fehm eylemişüz

Feyz-i esrâr ile irşâd ki dirler o bizüz

Biz Güzârî kulunuz ey şeh-i hûrişîd-cemâl

Şâ'ir-i dehr-i nev îcâd ki dirler o bizüz

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 850.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Doğum YeriGörüntüle
2Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Doğum YeriGörüntüle
3TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Doğum YeriGörüntüle
4ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Ölüm YılıGörüntüle
5Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Ölüm YılıGörüntüle
6TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Ölüm YılıGörüntüle
7ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747MeslekGörüntüle
8Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991MeslekGörüntüle
9TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74MeslekGörüntüle
10ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Madde AdıGörüntüle
14Ahmed Arifd. 21 Nisan 1927 - ö. 2 Haziran 1991Madde AdıGörüntüle
15TÂLİB, Mustafa Tâlibd. 1810-11 - ö. 1873-74Madde AdıGörüntüle