FÂZIL, Hâmid-zâde/Câmidî-zâde Mehmed Fâzıl

(d. 1251/1835 - ö. 1315/1897)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Hâmid-zâde/Câmidî-zâde sanıyla tanındı. 1251/1835 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hâmidî-zâde müftü Abdülganî Efendi’nin oğludur. Önce babasından eğitim gördü. Diyarbakır medreselerinde okudu. Tahsilini tamamlamak için Bağdat’a gitti. Daha sonra memleketine dönerek çeşitli memuriyetlerde bulundu. Memleketinden ayrılmadı. Hattın 12 çeşidini Mehmed Şa'bân Kâmî Efendi'den öğrendi. Ali Emîrî Efendi ile "sıhriyet"leri vardır. Aynı zamanda yakın arkadaş olmuşlardır. 1315/1897 yılında vefat etti.

Dîvânçe'si varsa da kaybolmuştur. Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları'nda üç gazelini kaydeder.

Ali Emîrî Fâzıl'ın kişiliğini över. Şiirlerini "muhayyel" ve "âteşîn" terimleri ile değerlendirir. Fâzıl, her mısrasında "ateş" bulunan "gül" redifli gazelini kaydetmesi için Ali Emîrî Efendi'ye göndermiş, o da bu gazelden 2 beyti tezkiresine kaydetmiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaa.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çâr-sûy-ı gülşen âteş murg-ı âteş-hâra gül

Açmış âteşle dehânın subh-dem gülzâra gül

 

Sebt-i ünvân eyler âteş-bâr-ı kilkin Fâzılâ

Nazm-ı âteş-bâr-ı rengînin ser-i tûmâra gül

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 749.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMAİLd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÂSAF, Diyarbakırlıd. 1820 - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
3LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
4Teodor Kasapd. 10 Kasım 1835 - ö. 5 Haziran 1897Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Molla Ali Binni Molla Emînd. 1835 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6NİHÂNÎ, Yozgatlı Alîd. 1835? - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED ÂRİF BEY, Erzurumlud. 1845 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
8OSMAN HİLMİd. 1868 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9NÂTAVÂN, Hûrşîd Bânû Nâtavând. 1830 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10BÂKÎ, Sünbül-zâde Abdülbâki Efendid. ? - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
11Ali Mustafa Soylud. 1907 - ö. 31 Mayıs 1974MeslekGörüntüle
12Ahmet Efed. 1 Eylül 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MECDÎ, Bolulud. ? - ö. 19. yyMadde AdıGörüntüle
17RECÛLÎd. ? - ö. 1869 ds.Madde AdıGörüntüle
18SAÎDÂ / SA'ÎD DEDEd. ? - ö. 1727-28Madde AdıGörüntüle