FÂZIL, Hâmid-zâde/Câmidî-zâde Mehmed Fâzıl

(d. 1251/1835 - ö. 1315/1897)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Hâmid-zâde/Câmidî-zâde sanıyla tanındı. 1251/1835 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hâmidî-zâde müftü Abdülganî Efendi’nin oğludur. Önce babasından eğitim gördü. Diyarbakır medreselerinde okudu. Tahsilini tamamlamak için Bağdat’a gitti. Daha sonra memleketine dönerek çeşitli memuriyetlerde bulundu. Memleketinden ayrılmadı. Hattın 12 çeşidini Mehmed Şa'bân Kâmî Efendi'den öğrendi. Ali Emîrî Efendi ile "sıhriyet"leri vardır. Aynı zamanda yakın arkadaş olmuşlardır. 1315/1897 yılında vefat etti.

Dîvânçe'si varsa da kaybolmuştur. Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları'nda üç gazelini kaydeder.

Ali Emîrî Fâzıl'ın kişiliğini över. Şiirlerini "muhayyel" ve "âteşîn" terimleri ile değerlendirir. Fâzıl, her mısrasında "ateş" bulunan "gül" redifli gazelini kaydetmesi için Ali Emîrî Efendi'ye göndermiş, o da bu gazelden 2 beyti tezkiresine kaydetmiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaa.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çâr-sûy-ı gülşen âteş murg-ı âteş-hâra gül

Açmış âteşle dehânın subh-dem gülzâra gül

 

Sebt-i ünvân eyler âteş-bâr-ı kilkin Fâzılâ

Nazm-ı âteş-bâr-ı rengînin ser-i tûmâra gül

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 749.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EYÜP, Eyüp Deded. 1860\'lar - ö. 1934Doğum YeriGörüntüle
2İhsan Fikret Biçicid. 1934 - ö. 13 Kasım 2013Doğum YeriGörüntüle
3İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Beyd. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
4KEŞFÎ, Ömerd. 1835 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
5NİHÂNÎ, Yozgatlı Alîd. 1835? - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6EDHEM, Avanoslud. 1835 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
7OSMAN HİLMİd. 1868 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
8ZELALET, Kasımd. 1813? - ö. 1897?Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ÂRİF BEY, Erzurumlud. 1845 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10Sabri Sorand. 1918 - ö. 18 Mayıs 1975MeslekGörüntüle
11Tevfik Celal Orhand. 1905 - ö. 26 Ağustos 1981MeslekGörüntüle
12TEMELÎ, Yakup Temeld. 13.05.1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FEVZÎ, Mehmedd. 1826 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NUSRET, Mehmed Nusret Beyd. 1833 - ö. 1854Madde AdıGörüntüle
17RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
18VECDÎ, Derviş-zâde Abdurrahmand. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle