HÂKÎ, Ömer Efendi

(d. 1172/1758-59 - ö. 1229/1813-14)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Kasım Efendi'nin oğlu olup 1172/1758 senesinde Kerkük'te doğdu. Babası Hâkî'nin doğumuna iki beyitlik tarihi yazdı:

On iki sayısın eyle inhâ

Yani tarh eylegil isneyn aşer


Tarh idicek bu olur tarihi 

"Çok yaşa ömr-i azîz ile Ömer"

Bu iki beyitte de görüldüğü gibi Hâkî Ömer Efendi eli kalem tutan bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Asıl adı Ömer'dir. Gençliğinde şiire heves etti. Nakşîbendî tarikatından Mevlânâ Şeyh Hâlid'e bağlandı. Masrafhane-i Âmire katipliğine tayin edildi. Said Paşa'nın vezirliğine kadar söz konusu görevde bulundu ve paşanın görevi sırasında mektupçuluğa yükseldi. 57 Sene yaşadı. 1229/1813-14 senesinde vefat etti (Akkuş 2008: 117-119).

Şiirlerinde Hâkî mahlasını kullandı. Süleyman Paşa'nın yaptırdığı Nârin köprüsüne tarih düşürdü, Said Paşa hakkında bir kaside kaleme aldı. Bu kasideden Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı eserde 6 beyit verilmektedir.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.117-19.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.04.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Hâlık-ı arz u semâ a'nî bihî Rabb-i a'lâ

Vâhid ü Ferd ü Samed misli bulunmaz aslâ

 

Dergeh-i a’zamına hamd-i firâvân olsun

Hamd ü şükr evvel ü âhir anadır gayriye lâ

 

Sen de ey rahş-ı siyeh-sâk kalem-i cünbişe gel

Demidir eyleyesin bunda inânın irhâ

 

Mâlikü'l-mülk vezîr itdi Saîd Paşa'yı

Necl-i merhûm u magfûr Süleymân Paşa

 

İtsün Allah o Süleymânı garîk-i rahmet

Ki bu âsârı ile dîdeler oldu bînâ

 

Hâkiyâ kesme ümîdin der-i ihsânından

Hâlık-ı cümle-i âlemdir iden akd-güşâ

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 119.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Necmettin Necip Esind. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Doğum YeriGörüntüle
4HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6Necmettin Necip Esind. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Doğum YılıGörüntüle
7HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9Necmettin Necip Esind. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Ölüm YılıGörüntüle
10HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12Necmettin Necip Esind. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987MeslekGörüntüle
13HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Necmettin Necip Esind. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17SÂLİH, Şeyh Mehmed Sâlih Talebânîd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18Necmettin Necip Esind. 1912 - ö. 12 Ağustos 1987Madde AdıGörüntüle