HÂLİS, Hacı Pîr Efendi

(d. 1226/1810-1811 - ö. 1298/1880-1881)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hacı Pîr Efendi hakkında bilgi veren yegâne kaynak A. Hilmi Yücebaş'ın Tekirdağlı Şâirler isimli eseridir. Diğer biyografik mehazlar ondaki bilgiyi tekrar ederler. Tekirdağlı Şâirler'de (1939: 78) Hacı Pîr Efendi'nin 1226/1810-11 yılında doğduğu -doğum yeri belirtilmez-, Nakşibendi tarikatından mümtaz bir zat olduğu, meşhur devlet adamı ve şair Kâzım Paşa'nın (ö. 1307/1890) ona intisap edip Rus Harbi'nden (1293 Rumi/1877-78) sonra Tekirdağ'a gelerek üç sene daimî olarak sohbetlerinde bulunduğu ve Hacı Pîr Efendi'nin 1298/1880-81 yılında Tekirdağ'da vefat ettiği kayıtlıdır.

A. Hilmi Yücebaş'ın verdiği bilgiye göre, şiirlerinde Hâlis mahlasını kullanan ve hurûf-ı hecâ üzerine bir Dîvân'ı olan Hacı Pîr Efendi'nin başka eserleri olduğu da söylenmektedir (1939: 78). Ancak, Yücebaş'ın naklettiği aruz vezni ile söylenmiş iki gazeli dışında, Dîvân'ı dâhil bütün eserleri şu an için kayıptır.

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hâlis Hacı Pir”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 51.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). "Hâlis". C. IV. Ankara: AKM Yay. 372. 

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RIFAT KÜTÜK
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ser-firâz-ı aşktan sidre makâli bendedir

Şehper-i Rûhu'l-emîn'in perr ü bâli bendedir

 

Râh-ı ahfâdan sefer kıldım dem-i ankâya dek

Cümle zerrât-ı cihânın hep kemâli bendedir

 

Âlem-i ulvî vü süflî vü meleklerden öte

Nükte-i Tûr-ı tecellî lâ-yezâlî bendedir

 

Âteş-i aşkın işit innî ena'llâh sırrını

Vâdi-i Eymen vücûdun remz-i hâli bendedir

 

Ol Ebûbekr ü Ömer Osmân Alî'yi hak bilüp

Çeşm-i mâ-zâga'l-basar sırrının 'âli bendedir

 

Tûba-i levh ü kalemden söyleyip olgıl hamûş

Zülf-i anber-bûy ile sâhib-cemâli bendedir

 

Zât-ı pâkinden bahis kılmak hatâdır Hâlisâ

Merd-i Hakk'ın sohbetinde hasb-i hâli bendedir

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 141.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİCABî / FEHMÎd. ? - ö. 1725-26Doğum YeriGörüntüle
2Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YeriGörüntüle
4HİCABî / FEHMÎd. ? - ö. 1725-26Doğum YılıGörüntüle
5Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Doğum YılıGörüntüle
7HİCABî / FEHMÎd. ? - ö. 1725-26Ölüm YılıGörüntüle
8Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Ölüm YılıGörüntüle
10HİCABî / FEHMÎd. ? - ö. 1725-26MeslekGörüntüle
11Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
12BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37MeslekGörüntüle
13HİCABî / FEHMÎd. ? - ö. 1725-26Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİCABî / FEHMÎd. ? - ö. 1725-26Madde AdıGörüntüle
17Adnan Özerd. 20 Şubat 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BEZMÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1736-37Madde AdıGörüntüle