RÜŞDÎ, Hüseyin

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Rüşdî, Çorluludur. Katranî-zâde diye tanınmış olup asıl adı Hüseyin’dir. Başından geçen olaylar Ahmed Lütfî tarafından şuara tezkiresinde epeyce ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Çorlu’da mahkeme kâtipliği yaparken kendisini çekemeyen kimselerce bu görevinden alınması bu olaylardan biri olup diğeri de velinimeti olan Hacı İbrahim Ağa ile aynı anda zorbaların saldırılarına uğramalarıdır. Bu olayı, İbrahim Ağa’nın yeniden hayat bulmasından sonra H.1146 (M.1733/1734) Zekir Efendi adında bir şairin Tuhfe namındaki manzum eserinde anlattığı ve o zatın bir de bununla ilgili “acîb ve garîb mudhikâne risâlesi” olduğu yine Ahmed Lütfî’nin tezkiresinde anlatılmaktadır (Oy 1995: 285). Rüşdî’nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.

Otuz cüzden fazla tutan bir “mürettep divan”ı ile yüz elliden fazla muamma ve lugazı ile otuz kasidesi olduğu, aralarında uzun yıllar arkadaşlık sürmüş olan Ahmed Lütfî tarafından haber verilmektedir. Ahmed Lütfî, Rüşdî’nin şiirlerinden çoğunun “mudhikâne/güldürücü”, “şevk-âmiz/keyif verici” ve “lâtife-engiz/şaka yollu” olduğunu yazıyor. 

Kaynakça

Ahmed Lütfî. Tekfurdağlı Şairler. Tezkire. DTCF I/457. vr. 12b/13a,13b.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Şerîf’den

 

Sana mahşerde îmânım emânet yâ Resulullah

Bu ben bî-çâre (kula) kıl şefa’at yâ Resulullah

 

Cihânda kahr’ı âdâ sâye-veş üstümde der-kârdır

Şefaat eyle ref’ olsun kasâvet yâ Resulullah

 

‘Adûdan dahi eşeddür benim bu nefs-i emmârem

Bana ancak o etmişdir ihâney yâ Resulullah

 

Benim ömrüm bütün azar ile geçdi bu dünyada

Kıyametde beni sen kıl sıyânet yâ Resulullah

 

Terahhum eyle ey kân-ı şefaat Rüşdî naçize

Şefaat kıl şefaat kıl şefaat yâ Resulullah

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 285.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
2ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
5ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
8ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878MeslekGörüntüle
11ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
17ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18TAL'AT, Tekirdağlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle