HASAN, Hasan b. Ali Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ali adlı birinin oğludur. Manastırlı'dır. Eğitim gördükten sonra kadılık görevinde bulundu. Sultan 4. Murad (saltanatı: 1623-1640) dönemi şairlerindendir.Bursalı Mehmed Tâhir, manzum ve mensur bir çok eseri olduğunu yazar, Hasan b. Ali Efendi'nin eserlerinden basılmış olan Firaknâme ve basılmayan Es-suyûf-ı Miftahu'l-Cenne adlı hadis-i erbain şerhinin adını verir. Ayrıca eserlerinden birini Manastır Kütüphanesi'ne hediye ettiğini kaydeder. Basılmış olan Firaknâme  Arapça bir hikâyenin tercümesidir (Bursalı Mehmed Tâhir 1342 :. II /385). Bu eserin 93 yapraklı iki nüshası Kütahya Vahîd Paşa Kütüphanesi'ndedir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1342). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 385.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 195.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Es-suyûf-ı Miftahu'l-Cenne adlı hadis-i erbain şerhinin mukaddimesinden:

"Alîmdir ki serâir-i rümûz-ı zamâ'ir ü künûz-ı habâyâ-yı havâtır mânend levâmi-i mihrdârı, evkât-ı hevâ haber-i levh-i ilm-i ezelîsinden rûşen ü zâhirdir. Ve hıred-i hurde-dân nefs-i müdrike-i insân ki perverde-i nişîmen-i hudûs u imkândır. Mebâdî-i bevâdî-i irfânında hâyim ü hâyirdir." (Bursalı Mehmed Tâhir (1342). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.385.)

Es-suyûf-ı Miftahu'l-Cenne adlı hadis-i erbain şerhinden:

Var gazâ eyle fîsebîlillâh

Oynadıp hak yoluna baş ile cân

Tîglardur çü cennete Miftâh

Kılıcınla olasın ehl-i cinân

(Bursalı Mehmed Tâhir (1342). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.386.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Doğum YeriGörüntüle
2MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
3AHMED BABAd. ? - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
4NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Doğum YılıGörüntüle
5MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
6AHMED BABAd. ? - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
7NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Ölüm YılıGörüntüle
8MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
9AHMED BABAd. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
10NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77MeslekGörüntüle
11MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceMeslekGörüntüle
12AHMED BABAd. ? - ö. 1887MeslekGörüntüle
13NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED BABAd. ? - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂ’İLÎ, Hâfız Sâlih Nâ’ilî Efendid. 1823-24 - ö. 1876-77Madde AdıGörüntüle
17MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceMadde AdıGörüntüle
18AHMED BABAd. ? - ö. 1887Madde AdıGörüntüle