HASAN, Hasan Paşa, Rum Mehmed Paşa-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fâtih Sultân Mehmed devri şairlerinden Hasan Paşa, Vezîr Rum Mehmed Paşa’nın oğludur. İstanbulludur. Mahlası Hasan’dır. Onun güzel ahlâklı, yiğit, anlayışlı ve benzersiz bir genç olduğunu söyleyen Ahdî, eser yazıp yazmadığına dair bilgi vermemiştir. Sadece tezkiresine örnek olarak aldığı gazeli hakkında “gazel-i bî-bedel” demek suretiyle beğenisini dile getirmiştir (Solmaz 2005: 110-111).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âteş-i hasret-i dil-dâr ile dil yanıkdur

Dem-be-dem dîdelerüm subha dek uyanıkdur

Seni sevdügüme düşmen n’ola inkâr itse

Işk hâlâtına ancak o Hudâ tanıkdur

Kızılırmaga nice benzedeyin eşkümi kim

Bu dem-i sâfdur o sâfî su bulanıkdur

İşigün itleri ile n’ola yoldaş olsam

Bu kulun ululuga pâdişâhum lâyıkdur

Hasan’a kılma cefâlar güzelüm ihsân it

Âşık-ı sâdıka cevr eyleme kim yazıkdur

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay. 111.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Doğum YeriGörüntüle
3NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Doğum YeriGörüntüle
4Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Doğum YılıGörüntüle
6NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Doğum YılıGörüntüle
7Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Ölüm YılıGörüntüle
9NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Ölüm YılıGörüntüle
10Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769MeslekGörüntüle
12NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563MeslekGörüntüle
13Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Şiirsel Taşd. 22 Ağustos 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SIDKÎ, Mustafa Efendid. ? - ö. 1769Madde AdıGörüntüle
18NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle