HÂTİFÎ, Şeyh Zâhidî-zâde Abdurrahman Hâtifî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirne’de doğdu. Asıl adı Abdurrahmân olan şair, Halvetî şeyhi Zahidî-zâde’nin oğludur. Bu nedenle Zahidî-zâde sanıyla tanındı. Kânûnî Sultân Süleymân devri şairlerinden olan Hâtifî, Fenârî Muhyiddin Çelebi’den mülâzım oldu ve tasavvufa yöneldi. Şeyh Bahâeddîn-zâde’den el aldı. Hacdan dönerken Kayseri’de vefat etti (Sungurhan 2009: 420,421, Kılıç 2010: 527). 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 20.03.2013]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.07.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Dün elin yumış dilerdi kim ‘adû

Yaş eliyle tuta zülfin dil-berün

 

Âh idüp didi ırakdan Hâtifî

Tutma bir dem kim kurusın ellerün (Sungurhan 2009: 421)

***

Subh-dem kûyında n’eyler bunca çâker cum’a gün

Resmdür hod eylemez dîvân begler cum’a gün 

***

Hâtifî şol denlü mâ’ildür o tersâya gönül

Mûmdur yanınca varmaga kilîsâdan yana 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 529.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ertem Türkerd. 10 Mart 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ertem Türkerd. 10 Mart 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
7MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ertem Türkerd. 10 Mart 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
10MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ertem Türkerd. 10 Mart 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Ertem Türkerd. 10 Mart 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle