HAYDAR

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonludur. Muhtemelen asıl adını mahlas olarak kullanmıştır. Diğer tezkirelerde yer almayan şair hakkındaki bütün bilgimiz Gülşen-i Şu’arâ’da kaydedildiği kadardır. Ahdî’nin verdiği bilgilere göre Haydar, medrese tahsilini tamamladıktan sonra kadılık yaptı. Ahdî, Haydar’ın derviş tabiatlı bir kimse olduğunu, şiir kabiliyetinin zerre kadar hata bulunamayacak kadar üstün olmasına rağmen şiirle fazla uğraşmadığını söylemektedir. Herhangi bir eseri bilinmeyen şairin Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde iki gazeli vardır.

Kaynakça

“Haydar” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay.176.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 06.09.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Sayd iden dil murgını bu turre-i tarrâr imiş

 Gâret-i cân eyleyen ol nergis-i ayyâr imiş

 Gamze-i hûn-rîz ile her dem beni eyler helâk

 Bî-vefâdur bir aceb âşık-küş ü hûn-h

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf[erişim tarihi: 20.03.2013]. 1171)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İDRİS, İdris Likoğlud. 1949 - ö. 1991Doğum YeriGörüntüle
2MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Doğum YeriGörüntüle
4İDRİS, İdris Likoğlud. 1949 - ö. 1991Doğum YılıGörüntüle
5MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Doğum YılıGörüntüle
7İDRİS, İdris Likoğlud. 1949 - ö. 1991Ölüm YılıGörüntüle
8MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Ölüm YılıGörüntüle
10İDRİS, İdris Likoğlud. 1949 - ö. 1991MeslekGörüntüle
11MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571MeslekGörüntüle
12SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574MeslekGörüntüle
13İDRİS, İdris Likoğlud. 1949 - ö. 1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İDRİS, İdris Likoğlud. 1949 - ö. 1991Madde AdıGörüntüle
17MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574Madde AdıGörüntüle