HAYRET, Mehmed Hayret Efendi

(d. ?/? - ö. 1242/1826-27)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı, Mehmed Hayret Efendi'dir. İstanbul'da dünyaya geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. Dîvân-ı Hümâyûn Kaleminde görevliyken 1242/1826-27 tarihinde İstanbul'da vefat etti. "Eyleye me’vâ Behişti Hak Mehemmed Hayret’e" mısraı sadece noktalı harflerin hesaplanmasıyla ölüm tarihi olan 1242/1826-27'yi vermektedir. Mezarı İstanbul Fatih'te Çarşamba Pazarı'ndadır (Fatîn 1271: 80).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâil. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). "Hayret". C. IV. Ankara: AKM Yay. 438.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RIFAT KÜTÜK
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gülşen-i hüsnün güzîde bir gül-i ra‘nâsıdır

Rûz u şeb feryâd idenler bülbül-i şeydâsıdır

Aks idelden Leyli-i hüsni o mihrin âleme

Kaysveş san cümle âlem âşık-ı şeydâsıdır

Şâh-ı gamzen âşıka dîvân-ı aşkda sahh çeküp

Katline fermân iden ol kaşları tugrâsıdır

Rind-i mey-hârı sakın zemm itme ey mâh-ı münîr

Mest iden halkı o şûhun bâde-i hamrâsıdır

Âteş-i hecr ile her dem âlemi sûzân iden

Hayretâ ol kâfirin hep cevr ü istignâsıdır

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 79-80.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937Doğum YeriGörüntüle
2NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendid. ? - ö. 1567Doğum YeriGörüntüle
3R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937Doğum YılıGörüntüle
5NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendid. ? - ö. 1567Doğum YılıGörüntüle
6R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937Ölüm YılıGörüntüle
8NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendid. ? - ö. 1567Ölüm YılıGörüntüle
9R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937MeslekGörüntüle
11NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendid. ? - ö. 1567MeslekGörüntüle
12R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendid. ? - ö. 1567Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet Refik (Altınay)d. 1880 - ö. 11 Ekim 1937Madde AdıGörüntüle
17NA’ÎMÎ, Çeşmeci-zâde Ni’metullah Na’îmî Efendid. ? - ö. 1567Madde AdıGörüntüle
18R. Halenur Çalışkan Gürbüzd. 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle