HİLMÎ, Ahmed

(d. ?/? - ö. 1295/1878)
tarih yazarı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Üsküdarlıdır. Öğrenimini bitirdikten sonra Hariciye nezareti tercüme odası kâtipliğinde ve ilk meclis-i mebusan azalığında bulundu. Bir ara İran sefiri oldu. 1295/1878’te vefat etti. Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda Miskinler civarına defnedildi.

Eserleri şunlardır:

1. Târîh-i Umûmî: 6 cilt hâlinde bazı ilavelerle İngilizceden tercümedir. Dilimizde yeni usül üzere kitaplaştırılmış umumi tarihlerin birincisidir. Matbudur. Yayın tarihi yok.

2. Muhtasar Târîh-i Umûmî: Umumi tarihin 2 ciltlik özeti. Matbudur.

3. Târîh-i Hind: Çeviri. 1276’da basıldı.

4. İlm-i Tedbîr-i Servet: Almancadan tercüme. 1286’da İstanbul’da basıldı.

Kaynakça

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Hilmî, Ahmed Hilmî”. C. 4. İstanbul: Dergah Yay. 234.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004).”Hilmî”. C.5. Ankara: AKM Yay. 45.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hakan Yeld. 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Serdar Koçakd. 15 Ağustos 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hakan Yeld. 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Serdar Koçakd. 15 Ağustos 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hakan Yeld. 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Serdar Koçakd. 15 Ağustos 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hakan Yeld. 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Serdar Koçakd. 15 Ağustos 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Hakan Yeld. 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Serdar Koçakd. 15 Ağustos 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Saliha Yadigard. 30 Temmuz 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle