HİLMÎ, Feyzî-zâde Hilmî Efendi

(d. 1225?/1810? - ö. 1270/1854)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İsmail’dir. Kayseri eşrafından Feyzî Efendi-zâde Fethullah Efendi’nin oğludur. Ahmed Nazîf’e göre 1225/1810 senesi başlarında, Ahmed Remzi Akyürek'e göre ise 1230/1815-16 senesinde Kayseri’de doğdu. İlk tahsilinden sonra Müderris-zâde Âlim Efendi’nin dersine devam etti. Şair Osmân Seyfî Bey’in oğlu Şa’bân Beyefendi’den de Farsça tahsil ederek Arapça ve Farsçayı öğrendi. Hilmî Efendi’nin, zamanında son derece nüfuzlu ve itibarlı bir kişi olan ve şairliği de bulunan babası Fethullah Efendi, 1236/1820’de zamanın meşhur eşkıyasından Akbıyıkoğlu Hasan Ağa tarafından öldürüldü. Henüz çocukluğunda meydana gelen ve bizzat şahit olduğu bu olayın etkisiyle Hilmî Efendi'ye ömrünün sonuna kadar kurtulamayacağı bir rahatsızlık musallat oldu. Bir müddet Kayseri İdare Meclisi azalığında ve Develi kazası şer’î naibliğinde bulunmasına rağmen çocukluğunda geçirdiği rahatsızlığın izin vermemesinden dolayı memuriyetten ayrılarak köşesine çekildi. 1270 senesi Şevvali’nin başlarında/1854 Haziranı’nın sonlarında Kayseri’de sabah namazını kılmak için gittiği Hunat Camii’nde alnı secdedeyken vefat etti.

Ahmed Remzi Akyürek'in Hilmî’nin şiirlerinden bir seçki hâlinde hazırladığı basılmamış bir eseri vardır. Millî Kütüphane Fahri Bilge Koleksiyonu 586 numarada kayıtlı olan eser Kayserili Feyzî-zâde Hilmî Efendi ve Manzum Bazı Eserleri adıyla geçmektedir. Şairin Dîvânçe'si de diyebileceğimiz bu eser 15 sayfalık küçük boy bir risaledir. Eserin başındaki iki sayfa kadar Hilmî’yi tanıtan bölümden sonra şiirleri herhangi bir sıra gözetilmeksizin karışık olarak verilmiştir. Şiirlerinin muhtevasına da mahalli çevresini yerleştiren Hilmî’nin divan şiirinin bütün nazım şekillerinden örnekler vermeye çalışan orta derecede bir şair olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Ahmed Remzi. Kayserili Feyzîzâde Hilmî Efendi ve Manzum Bazı Eserleri. Millî Kütüphane Yz. FB. 586.

Diriöz, Meserret, Haydar Ali Diriöz (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları. Kayseri. 71-74.

Kalkan, Emir (1988). Çağlar Boyunca Kayseri Şairleri. Kayseri: Kayseri İli Özel İdare Müdürlüğü ve Kayseri Belediyesi. 47-48.

Karamete, Kemâlettin (1939). “On Dokuzuncu Asırda Yetişen Kayseri’nin Büyük Şairlerinden Hilmi Feyzioğlu’nun İki Şiirini Sunuyorum”. Erciyes (Kayseri Halkevi Dergisi) 1 (11): 32.

Karamete, Kemâlettin (1939). “Şair Hilmi Feyzioğlu’nun Evvelki Sayıdaki Şiirlerinin Devamı Olarak Müstezâd, Bir Tahmis ve Bir de Koşmasını Sunuyorum”. Erciyes (Kayseri Halkevi Dergisi) 1 (12): 365-366.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 149-156.

Köksal, M. Fatih (2004). “Hilmî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 44-45.

Palamutoğlu, Mehmet (hzl.) (1978). Ahmed Nazif, Kayseri Tarihi (Mir’ât-ı Kayseriyye). Kayseri. 176-178.

Satoğlu, Abdullah (1970). Kayseri Şairleri. Ankara. 72.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 11.09.2013
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Haddini sordum efendim de semendir dediler

Kadd-i bâlâna da hoş serv-i çemendir dediler

Unsur-ı zât-ı vücûdun gül-i ra’nâ der iken

Gül-i ter ruhlarıdır sîm-bedendir dediler

Nev-hırâmım seni yâd etdim ise her nerede

Keşti-i bahr-i melâhatde dümendir dediler

Aradım âb-ı hayât-ı ebedi nûş edeni

Leb-i cân-bahş-ı dil-ârâyı emendir dediler

Hilmiyâ çeşm-i dil-ârâsına söz yok der iken

Ana da bâ’is-i îkâz-ı fitendir dediler

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 154.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Doğum YeriGörüntüle
2ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Doğum YılıGörüntüle
5ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Ölüm YılıGörüntüle
8ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863MeslekGörüntüle
11ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REVÂÎ, Mustafad. 1805 - ö. 1863Madde AdıGörüntüle
17ZEKİ/ÇELEBİ, Zeki Salih Çelebid. 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÂŞİM VELİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle