HİMMET, El-Hâc Velî Efendi

(d. ?/? - ö. 1189/1775-76)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008: 356-358). Bu esere göre Barudcuzadeler denmekle meşhur Bağdatlı Mahmud Efendi'nin oğludur. Fen ve ilimde oldukça birikim sahibidir. Elli sekiz yaşında iken 1189/1775-76 yılında vefat etti.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 356-357.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ne zühd-pîşe ne rind-i sebû-be-dûş oldum

Düşüp hevâ-yı leb-i yâra bâde-nûş oldum

Peyâm-ı vaslını bâd-ı sabâdan almak içün

Misâl-i gül bu gülistân-ı gamda gûş oldum

Derûnum oldu tehî çün hevâ-yı dil-berden

Şikâyet-i elem-i dehrden hamûş oldum

Figân ki berg-i hazânveş tükendi bâl ü perim

Bu bezmgehle çü pervâne şu'le-pûş oldum

Der-âgûş itmege Himmet o şem'-i dil-sûzu

Bu kâr-hânede âhir fener-furûş oldum

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 356-357.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Doğum YeriGörüntüle
2NÂDİRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Doğum YeriGörüntüle
4SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Doğum YılıGörüntüle
5NÂDİRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Doğum YılıGörüntüle
7SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Ölüm YılıGörüntüle
8NÂDİRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Ölüm YılıGörüntüle
10SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÂDİRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SADRÎ, Şeyh Seyyid Mehmed Sadrî Efendid. ? - ö. 1707-08Madde AdıGörüntüle
14NÂDİRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Madde AdıGörüntüle