HULÛSÎ, Zileli

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında kapsamlı bir bilgi bulunmayan Hulûsî’nin varlığı, Cahit Öztelli’nin Zileli Şairler adlı eserinden tespit edilebilmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Öztelli’nin aktardığına göre; Küçük memuriyetlerle civar vilayet ve kazalarda dolaşmış ve tapu kâtipliği yapmıştır.  Bir şiirinin altında H. 1285 tarihi vardır. 1903'te Zile’ye gelmiş ve bu tarihten sonra vefat etmiştir.

Hulûsî’nin bir taşlamasını “Zileli Hulûsi’nin hayatı hakkında malumat yoktur.” kaydı ile Halkbilgisi Haberleri Mecmuası (Sayı 96) Hikmet Turan Dağlıoğlu neşretmiştir. Başka hiçbir neşir yapılmamıştır (Öztelli 1944: 108). Öztelli, eserinde âşığın üç şiirine yer vermektedir. Şiirlerinde Hulûsî mahlasını kullanan şair, hem halk hem de divan edebiyatı nazım şekillerine hakimdir. Genel olarak sade bir dil kullanmakla beraber, yer yer Arapça ve Farsça tamlamalara yer veren şairin döneminde belli bir eğitimden geçtiği anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası.

Yardımcı, Mehmet (1986). “18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar”, VIII. Millî Türkloloji Kongresi. İstanbul. 14-18 Eylül. 1-16.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlahi

Kabz etmeğe geldikte melek cânımı Ya Rab

Benden uzağ et nefs i şeytanımı Ya Rab

 

Sade ben değil ihvanımı yâranımı Ya Rab

Düşürme anın dânıma düşmanımı Ya Rab

 

Mihman olıcak sonra varup dar kubura

Sıktırma kerem kıl ten i uryanımı Ya Rab

 

Kabrimde meded mesele i münkir nekire

Hıfz eyle hatadan dil i devranımı Ya Rab

 

Mahşerde hayır şer amelim vezn olunurken

Cürmüm sakıl eyleme mizanımı Ya Rab

 

Lütf eyle Habibin yüzü hürmetine anda

Uydurma yüzüme defter i isyanımı Ya Rab

 

Yoktur günahım adüvden hiç had nihayet

İnkâr edemem cürm ü bîpâyanımı Ya Rab

 

Bir âsi i pür cürmüm şefiğ et bana

Tutturma zebanilere dâmânımı Ya Rab

 

Mecmuğ musibetime tövbeler ettim

Âhir düşünüp hal i perişanımı Ya Rab

 

Red eyleme gafursun ihsanına geldik

Çâk eyleyerek bende i giryanımı Ya Rab

 

Der, Hak kıla her demde Hulûsi’ne refik et

Âhir nefesimde bana imanımı Ya Rab

Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 108-109.

 

Gazel

Hasret i nâre heman pervane yandım ben bu şeb

Durmayup tâ subhanedek şem’a dolandım ben bu şeb

 

 Meclise teşrifini vâdetti zâlim gelmedi

Bezm i meyde hasılı candan usandım ben bu şeb

 

Mest olup ettikçe âhı titrerdi arz sema

Gulgulü ruzu ceza hengâmı sandım ben bu şeb

 

Ağladıkça didelerden aktı hun seylâb gibi

Tâ serimden payedek kana boyandım ben bu şeb

 

Men Hulûsî’ye derselerde yok vefa dilberde hiç

Asla gelmez inan işte yandım ben bu şeb

Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 110.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EŞREF, Eşref Tonbuloğlud. 02.01.1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KUL HİMMETd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
4EŞREF, Eşref Tonbuloğlud. 02.01.1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KUL HİMMETd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7EŞREF, Eşref Tonbuloğlud. 02.01.1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KUL HİMMETd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10EŞREF, Eşref Tonbuloğlud. 02.01.1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KUL HİMMETd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13EŞREF, Eşref Tonbuloğlud. 02.01.1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUL HİMMETd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EŞREF, Eşref Tonbuloğlud. 02.01.1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KUL HİMMETd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ARİFÎ, Hacı Arif Efendid. 1831 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle