İFFET, Hatice Hanım

(d. ?/? - ö. 1277/1860)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hatice İffet’tir. Diyarbakır’da doğmuştur. Diyarbakır eşrafından Ahmed Bey’in kızıdır. Annesi şeyh-zâdelerden Fatma Hanım’dır. Şaire Sırrî Hanım ile kardeştirler (Yıldız 1987:69). Hatice İffet Hanım, Azmî-zâde Hâfız Mehmed Efendi'yle evlenmiştir. Aile geleneğine uyarak Kâdirî tarikatına intisap etmiştir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1860 yılında Diyarbakır’da ölmüştür. Mezarı Behram Paşa Camii yakınındaki kabristandadır. Diyarbakır ulemasından Şaban Kânî Efendi'yle yaptığı sohbetlerde, ilim ve irfanıyla takdir kazanmıştır. Çoğunlukla divan tarzında şiir yazmaktadır. Şiirlerinde tasavvufi etkiler vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (1970). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yay.

Toros, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul: Universel Yay.

Yıldız, Naciye (1987). Mutasavvıf Türk Kadın Şâirleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. NACİYE YILDIZ
Yayın Tarihi: 29.08.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çünki âgehsin gönül, sırr-ı nihân lâzım sana

Varlığı mahv eyleyip terk-i cihân lâzım sana


Sen adem sahrâlarında bir güzel şâhbâz idin
Şimdi dâm-ı hestiye düştün figân lâzım sana

Dâm-ı cisme düşmeden Mevlâ’yı bulmaktır garaz,

Râz-ı aşkı bâdezîn etmek ıyân lâzım sana.

Cümle benlikden geçip mahv-ı vücûda ermeğe,

Hâhkâh-ı aşkta pîr-i mugân lâzım sana.

Feyz-i istidâd sende zâhir oldu İffetâ

Her cihet şimden gerû dârü’l-amân lâzım sana.

(Cunbur, Müjgân ve N. Saryal (1970). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yay. 27.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
3EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Doğum YeriGörüntüle
4LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Doğum YılıGörüntüle
6EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Doğum YılıGörüntüle
7LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Ölüm YılıGörüntüle
10LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910MeslekGörüntüle
11AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831MeslekGörüntüle
12EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725MeslekGörüntüle
13LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16LÜTFÎ, Çelebi-zâde Agop Lütfîd. ? - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
17AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Madde AdıGörüntüle
18EMÎRÎ, Seyyid Mehmed Emîrî Çelebid. 1625-26 - ö. 29 Nisan 1725Madde AdıGörüntüle