İLMÎ, İlmî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Karaman’a bağlı Ermenek’te doğdu. Bir hatibin oğlu olan İlmî, ilim tahsilinde bulunmak için Karaman’a geldi. Öğrenimini tamamladıktan sonra 963/1555-56 yılında İstanbul’a giderek Kanuni Sultan Süleyman’a bir kaside sundu. Bu sayede birçok caizeye sahip oldu. İlmî’nin ölüm tarihi hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak şair hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle İlmî’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

İlmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ahdî, aruz ve kafiye bilgisinin iyi olduğunu ve yazdığı şiirlerin beğenildiğini söyler (Solmaz 2005: 445).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Çeküp sabrum yakasın dest-i cevrün çâk çâk eyler

Senün vallahi şîven ey perî âdem helâk eyler

xxx

Cemâl-i şâhid-i ma’nâyı gün gibi görür zâhir

Gubâr-ı gussayı kondurmayın mir’ât-ı idrâke

xxx

Kanlı yaş akıdur bagrı delinmekden degül

Girdi dûd-ı âteş-i hasret kebâbun ‘aynına

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 445.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2MELİLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5MELİLÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
8MELİLÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MELİLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DELİ İBRAHİMd. 1820 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
14MELİLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15İSMAİL, İsmail Cevizcid. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle