İSHAK ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’ndekilerle sınırlıdır. Ispartalıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da Sultan Mehmed’in yaptırdığı Semâniyye medreselerinde saygın bir müderris idi. Zamanının şair ve bilginleri onun meclisine özenirdi. Ama Şiî olduğu için Sünnî mollaların gıybetine uğramıştır. Dîvân’ı gönül ehillerince beğenilmiştir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 20.12.2015
Güncelleme Tarihi: 17.02.2022

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yogidi bu vech ile hergiz perîşân oldugum

Bilmezem kendüm bilelden böyle hayrân oldugum

 

Âteş-i gamla göyünmişdür derûnum şem’veş

Şâdlıkdan sanmanuz zâhirde handân oldugum

 

Cân cemâlün ‘ıydunun müştâkıdur göster yüzün

Hây Ka’bem hây kıblem hây kurbân oldugum

 

Seyr-i gülzâr eylemekden sensiz ey ârâm-ı cân

Yig gelür bana esîr-i bend ü zindân oldugum

 

Bir saçı Leylâ nigârun kıssa-i hicriyledür

Âleme Mecnûn gibi İshâk dâstân oldugum

(Babacan, İsrafil (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85-86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Doğum YeriGörüntüle
4Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Doğum YılıGörüntüle
7Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Ölüm YılıGörüntüle
10Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?MeslekGörüntüle
12DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971MeslekGörüntüle
13Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Nursel Durueld. 3 Mart 1941 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Madde AdıGörüntüle