İSHAK ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’ndekilerle sınırlıdır. Ispartalıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da Sultan Mehmed’in yaptırdığı Semâniyye medreselerinde saygın bir müderris idi. Zamanının şair ve bilginleri onun meclisine özenirdi. Ama Şiî olduğu için Sünnî mollaların gıybetine uğramıştır. Dîvân’ı gönül ehillerince beğenilmiştir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 20.12.2015
Güncelleme Tarihi: 17.02.2022

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yogidi bu vech ile hergiz perîşân oldugum

Bilmezem kendüm bilelden böyle hayrân oldugum

 

Âteş-i gamla göyünmişdür derûnum şem’veş

Şâdlıkdan sanmanuz zâhirde handân oldugum

 

Cân cemâlün ‘ıydunun müştâkıdur göster yüzün

Hây Ka’bem hây kıblem hây kurbân oldugum

 

Seyr-i gülzâr eylemekden sensiz ey ârâm-ı cân

Yig gelür bana esîr-i bend ü zindân oldugum

 

Bir saçı Leylâ nigârun kıssa-i hicriyledür

Âleme Mecnûn gibi İshâk dâstân oldugum

(Babacan, İsrafil (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85-86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YEŞİLYURTLU, Hilmi Özdemird. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
3DU'ÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YEŞİLYURTLU, Hilmi Özdemird. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
6DU'ÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YEŞİLYURTLU, Hilmi Özdemird. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
9DU'ÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10YEŞİLYURTLU, Hilmi Özdemird. 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
12DU'ÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13YEŞİLYURTLU, Hilmi Özdemird. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DU'ÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YEŞİLYURTLU, Hilmi Özdemird. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NAHÎFÎ, Mehmed Nahîfî Efendid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle
18DU'ÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle