LÜTFÎ, Ispartalı

(d. 1230/1815 - ö. 1287/1871)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1815 yılında dünyaya gelen Lütfî, Isparta’nın Uluborlu ilçesindendir. Hayatı, eğitim durumu ve edebî şahsiyeti hakkında kaynaklarda yeteri kadar bilgi yer almamaktadır. Âşık, 1871 yılında vefat etmiştir. Devrinin ileri gelen şairleri arasında gösterilmesine rağmen (Dilçin 2000: 57) âşığın elimizde Nasihat Destanı adında bir şiiri bulunmaktadır.

Kaynakça

Dilçin, Dehri (2000). Edebiyatımızda Atasözleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. SAGIP ATLI
Yayın Tarihi: 16.08.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nasihat Destanı

Ey gönül her cânı hor görüp geçme

Kim bilir âdemde olan demişler

Âlâyı ednâyı zerrece seçme

Âdem sırrı olmaz beyan demişler

 

Hâl-i zârım kamu eyledim izhâr

Meşhur meselleri kıldım aşikâr

Nas içinde bu da kalsın yadigâr

Gerektir âşıka nişan demişler

 

Derviş isen sülûkünde mukîm ol

Ahd u ikrarında sabit kadîm ol

Her şeyin hikmetin anla fehîm ol

Lazımdır dervişe bürhan demişler

 

Rasgeldiğin divaneye taş atma

Bilip bilmediğin âdeme çatma

Çok yakın sen yapma keramet satma

Çok sürmez fâş olur yalan demişler

 

Sular gibi nehr-i hebaya akma

Kendi aybın gözle gayriye bakma

Gördüğün deliğe parmağın sokma

Ya akrep çıkar ya yılan demişler

 

Başladığın işi husûle getir

Elin tuttuğunu menzile yetir

İhmal etme maslahatın tiz bitir

Dona kalır sona kalan demişler

 

Her çağrılan yere acele gitme

Gördüğün meclise seğirtip yetme

Cemaatten evvel hareket etme

Zira ona alay bozan demişler

 

Mecliste kesret-i kelâm eyleme

İşine gelmedik sözü dinleme

İki eşit birden artık söyleme

Çok söyleyenlere lafzen demişler

 

Eğer âkil isen âşık-ı şeyda

Her başa müyesser olmaz bu sevda

Vadinde zerrece hulfetme asla

Birdir ikrar ile iman demişler

 

Sual olunmadık yerden sorulmaz

Ârif olan bu kelâma darılmaz

Sıkıntı çeker de sonra yorulmaz

Kendi işin kendi yapan demişler

 

Bu âlemde serserice gezersen

İblis gibi doğru yoldan azarsan

Halkı düşürmeğe kuyu kazarsan

İlden önce düşer kazan demişler

 

Nefs-i emareye olunca hâdim

Batıl zihinlere olursun âzim

Evvel eder sonra olursun nâdim

Her kusurun sonu pişman demişler

 

Bu remizi bilmek hayli müşkildir

Akl ile bulurum diyen cahildir

Kimde ne olduğu malum değildir

Ancak seçer eri meydan demişler

 

Bazı adam vardır gör ne münafık

Dane toplar gibi misali tavuk

Anın bir adına derler dalkavuk

Bir adına anın şeytan demişler

 

Terk-i vatan edip iller dolanma

Göz göre ayrılık oduna yanma

Gurbet iyi derlerse de inanma

Bağdat’tan şirindir vatan demişler

 

Terk-i dünya eden dünyayı neyler

Bilip bilmeyenler yabana söyler

Ben âşıkım deyü dava mı eyler

Bu aşkın miftahın bulan demişler

 

Harabat ehlinin aynına gelmez

Kamunun varını zerreye saymaz

Böyle bir girdaptır düşmeyen bilmez

Bu aşkı bir bahr-i umman demişler

 

Sen de olmak dile bu aşka hâtem

Lutfî bakî değil fanidir âlem

Evvel atamızdır Hazret-i Âdem

Sonumuz hak ile yeksan demişler


Dilçin, Dehri (2000). Edebiyatımızda Atasözleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay. 57-59.

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yay. 590.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Halil İbrahim Göktürkd. 1920 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ELİF YAĞLI (AK ELİF)d. 1913 - ö. 05.01.1991Doğum YeriGörüntüle
3NÂMÎ, Cafer Nâmî Efendid. ? - ö. III. Murat devri (1574-95)Doğum YeriGörüntüle
4HÂŞİM BEY, Cıvıl Seyyid Mehmed Ağa-zâde Müezzinbaşı Hacı Hüseyin Hâşim Beyd. 1815 - ö. 1868Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED FUÂD PAŞA, Keçeci-zâded. 1815 - ö. 1869Doğum YılıGörüntüle
6SAFVET, Mehmed Es‘ad Safvet Paşad. 1815 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Ölüm YılıGörüntüle
8MUSTAFAd. ? - ö. 1871Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÂLÎd. 1811 - ö. 1871Ölüm YılıGörüntüle
10YILDIRIM HİKMETÎ, Ali Demircand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEMSÎ, Şemseddin Karamand. 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÜRYANÎ, Mehmet Yılmazd. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
13RUFAÎ, Yusufd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUL HÜSEYİNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎ, Bayburtlud. 1797 - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NURİd. ? - ö. 1910-1915 (?)Madde AdıGörüntüle
17İMRAN HESENOVd. 1928 - ö. 15.12.1999Madde AdıGörüntüle
18TAMAMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle