İSMET

(d. ?/? - ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde bir tarih kıt‘ası bulunmaktadır. Bu kıt‘a Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in eşi Mevlûde Hanım (ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888)’a aittir. Bu kıt‘adaki tarihten 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in Eşi Mevlûde Hanım

Âh Mine’l-Mevt

Muktezâ-yı çarh-ı nâ-hemvârdır lâ-raybe fîh

Vech-i şâdî gayr-i kâbil emr-i müşkildir refâh

Cümleden bu nâz-perver gençliğinde eyledi

Mâ-sivâyı terk birle medfen-i hâk-i siyâh

Bahriye Kâ’im-makâmından Muhammed Bey idi

Zevci bu merhûmenin sabrı ana versün İlâh

Menzili olup mübârek mağfiret ede Hudâ

Bint-i Fahr-i ‘âlem olsun rûz-ı Mahşer’de penâh

Fevtinin târîhini mücmelle yazdım İsmetâ

Eyleye Mevlûde Hânım huldi yâ Rab cây-gâh (10 Zilhicce 1305)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 250.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Doğum YeriGörüntüle
2SULTAN BEKCİd. 1969 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
3Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Doğum YılıGörüntüle
5SULTAN BEKCİd. 1969 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
6Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8SULTAN BEKCİd. 1969 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
9Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SULTAN BEKCİd. 1969 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NEF'Î, Trabzonlud. ? - ö. 1895 ds.Madde AdıGörüntüle
14SULTAN BEKCİd. 1969 - ö. -Madde AdıGörüntüle
15Atasoy Müftüoğlud. 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle