İSMET

(d. ?/? - ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde bir tarih kıt‘ası bulunmaktadır. Bu kıt‘a Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in eşi Mevlûde Hanım (ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888)’a aittir. Bu kıt‘adaki tarihten 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in Eşi Mevlûde Hanım

Âh Mine’l-Mevt

Muktezâ-yı çarh-ı nâ-hemvârdır lâ-raybe fîh

Vech-i şâdî gayr-i kâbil emr-i müşkildir refâh

Cümleden bu nâz-perver gençliğinde eyledi

Mâ-sivâyı terk birle medfen-i hâk-i siyâh

Bahriye Kâ’im-makâmından Muhammed Bey idi

Zevci bu merhûmenin sabrı ana versün İlâh

Menzili olup mübârek mağfiret ede Hudâ

Bint-i Fahr-i ‘âlem olsun rûz-ı Mahşer’de penâh

Fevtinin târîhini mücmelle yazdım İsmetâ

Eyleye Mevlûde Hânım huldi yâ Rab cây-gâh (10 Zilhicce 1305)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 250.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Neriman Calapd. 14 Kasım 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hasan İzzettin Dinamod. 1909 - ö. 20 Haziran 1989Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Doğum YeriGörüntüle
4Neriman Calapd. 14 Kasım 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hasan İzzettin Dinamod. 1909 - ö. 20 Haziran 1989Doğum YılıGörüntüle
6Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Doğum YılıGörüntüle
7Neriman Calapd. 14 Kasım 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hasan İzzettin Dinamod. 1909 - ö. 20 Haziran 1989Ölüm YılıGörüntüle
9Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Ölüm YılıGörüntüle
10Neriman Calapd. 14 Kasım 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hasan İzzettin Dinamod. 1909 - ö. 20 Haziran 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Neriman Calapd. 14 Kasım 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Hasan İzzettin Dinamod. 1909 - ö. 20 Haziran 1989Madde AdıGörüntüle
15Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Madde AdıGörüntüle