İZZETÎ, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Bey

(d. ?/? - ö. 1075/1664-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Mehmed olup, Vüs'atî'nin oğludur . Bu yüzden, Vüs'atî-zâde Sipahî Mehmed İzzetî Bey olarak tanınır. Diyarbakır'ın önemli ailelerinden birine mensuptur. Sipahi şairlerindendir. (Erdem 1988: 102, Güner vd. 2003: 39). 1075/1664-65'te vefat etti. (Erdem 1988: 102, Güner vd. 2003: 39)

Kaynakça

Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (55): 85-112.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaası.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.01.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Fürkat şebinde kalmış idüm şöyle yalunuz

Hûrşîdüm oldı aldı elüm reh-nümâ-yı ışk

 

Dil zevrakını bahr-ı gama saldı rûzgâr

Çekse kenâr-ı vasla bizi âşnâ-yı ışk

 

Işk-ı metâ-ı dilbere ben virmişem revâc

Ferhâd u Kays oldı birer bî-nevâ-yı aşk

(Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (55): 102)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Doğum YeriGörüntüle
2NİYAZİ DEMİRd. 1932 - ö. 06.02.2003Doğum YeriGörüntüle
3Veysel Öngörend. 1931 - ö. 30 Eylül 1998Doğum YeriGörüntüle
4AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Doğum YılıGörüntüle
5NİYAZİ DEMİRd. 1932 - ö. 06.02.2003Doğum YılıGörüntüle
6Veysel Öngörend. 1931 - ö. 30 Eylül 1998Doğum YılıGörüntüle
7AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Ölüm YılıGörüntüle
8NİYAZİ DEMİRd. 1932 - ö. 06.02.2003Ölüm YılıGörüntüle
9Veysel Öngörend. 1931 - ö. 30 Eylül 1998Ölüm YılıGörüntüle
10AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831MeslekGörüntüle
11NİYAZİ DEMİRd. 1932 - ö. 06.02.2003MeslekGörüntüle
12Veysel Öngörend. 1931 - ö. 30 Eylül 1998MeslekGörüntüle
13AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NİYAZİ DEMİRd. 1932 - ö. 06.02.2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Veysel Öngörend. 1931 - ö. 30 Eylül 1998Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Ahmed, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1831Madde AdıGörüntüle
17NİYAZİ DEMİRd. 1932 - ö. 06.02.2003Madde AdıGörüntüle
18Veysel Öngörend. 1931 - ö. 30 Eylül 1998Madde AdıGörüntüle