SABRÎ, Ahmed

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed Sabrî Efendi’dir. Diyarbakır’da doğdu. Babasının adı Mürsel’dir. Şa'bân Kâmî Efendi’den Arapça ve Farsça öğrendi. Tahsilini tamamladıktan sonra memuriyete başladı. 1294/1877 yılında Mardin A’şâr Müdürlüğü başkitâbetine atandı. Burada bir yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılmıştır. Ölüm tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır (Kurnaz vd. 2001: 547; Güner vd. 2003: 34).

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ku’ûd etmiş serîr-i nâzıma Dârâ-yı istignâ

Çeker fermân-ı hüsne perçemin tugrâ-yı istignâ

Verir yagmaya istignâ vü nâzı akl-ı uşşâka

İki yüzden eder üftâdeler şekvâ-yı istignâ

Kebûdî-câme giydikçe o meh-rû zanneder insân

Letâfet ebrine girdi meh-i yektâ-yı istignâ

Görünmez kapuya çıkmaz ne yapsun âşık-ı zârı

Ele girmek ne mümkin dâmen-i zîbâ-yı istignâ

Çalış Sabrî hayât-ı câvidân bul ehl-i idrâk ol

Mukîmdir ki pîr olsun artık pây-ı istignâ

(Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası. 368.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Doğum YeriGörüntüle
3Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Doğum YeriGörüntüle
4RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Doğum YılıGörüntüle
6Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Doğum YılıGörüntüle
7RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Ölüm YılıGörüntüle
9Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Ölüm YılıGörüntüle
10RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?MeslekGörüntüle
11EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737MeslekGörüntüle
12Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625MeslekGörüntüle
13RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17EDÎB, Seyyid Mehmed Edîb Efendid. ? - ö. 1737Madde AdıGörüntüle
18Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendid. ? - ö. Şubat-Mart 1625Madde AdıGörüntüle