İZZÎ, Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendi

(d. ?/? - ö. 16 Şaban 1225/13 Eylül 1810)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonu’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nu‘mân’dır. Şeyh Abdülazîz-zâde’nin torunu olduğundan Abdulazîz-zâde İzzî Nu'mân Efendi olarak tanındı. Öğrenim gördü ve Arapça dersleri aldı. İstanbul’dan İzmir’e giderken 16 Şaban 1225/13 Eylül 1810’da vefat etti. Vefatına “Şa‘bân içinde gitdi mülk-i bekâya ‘İzzî” mısraı ile tarih düşüldü. Vefat ettiğinde yaşı otuza ulaşmamıştı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 853.

Cunbur, Müjgân (2004). “İzzî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 266.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 85-86.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 295.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  236.

KKurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 669.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gitdikçe yâri görmege agyârı görmesem

Görsem o nûr-ı bâsireyi nârı görmesem

‘İzzî nigâh etmez idim bu zemîne ben

Nazm-ı Halîm-i mu‘cize-âsârı görmesem

(Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 86).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Doğum YeriGörüntüle
2NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Doğum YılıGörüntüle
5NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Ölüm YılıGörüntüle
8NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Ölüm YılıGörüntüle
10ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813Madde AdıGörüntüle
14NEŞÂTÎ, Neşâtî Begd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Madde AdıGörüntüle