KÂMÎ, Hüseyin Efendi

(d. 1154/1741-1742\'den önce - ö. 1234/1819)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ali Efendi'nin oğludur. Asıl ismi Hüseyindir. Hatibî'ye 1154/1741-42 yılından önce doğdu. Yümnî mahlaslı Kethüda Ahmed Paşa'nın yaptırdıkları camiinin medresesinde müderrislik yaptı. Tezkire yazarı Hatibî şairi Nizâmî ve Hakanî ile karşılaştırır. 

1234/1819 senesinde 80 yaşına aşkın olduğu halde vefat etti (Akkuş 2008: 280-81)

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 280-282

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey çeşm-i mest gamzesi fenn-i cefâ-şinâs

Efsûs olmadın mı dahı mübtelâ-şinâs

Bîgâne bilme gavta-hâr-ı bahr-ı aşkını 

Ol ey dür-i yegâne gehî âşinâ-şinâs

Baht-ı siyâhı bu yola ey dil zamânede

Uymuş sipihr-i kec-rev olmaz vefâ-şinâs 

Hâhişger-i muâlece olsa Mesîhden

Derd-i derûn-ı ehl-i gam olmaz şifâ-şinâs

Bir câm bilmeziz ki içüp bezm-i dehrde

Gamgîn gönlümüz ide Kâmî safâ-şinâs

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 281).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Doğum YeriGörüntüle
2ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
3Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Doğum YılıGörüntüle
5ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
6Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813MeslekGörüntüle
11ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882MeslekGörüntüle
12Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Madde AdıGörüntüle
17ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
18Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle