KÂMÎ, Hüseyin Efendi

(d. 1154/1741-1742\'den önce - ö. 1234/1819)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ali Efendi'nin oğludur. Asıl ismi Hüseyindir. Hatibî'ye 1154/1741-42 yılından önce doğdu. Yümnî mahlaslı Kethüda Ahmed Paşa'nın yaptırdıkları camiinin medresesinde müderrislik yaptı. Tezkire yazarı Hatibî şairi Nizâmî ve Hakanî ile karşılaştırır. 

1234/1819 senesinde 80 yaşına aşkın olduğu halde vefat etti (Akkuş 2008: 280-81)

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 280-282

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey çeşm-i mest gamzesi fenn-i cefâ-şinâs

Efsûs olmadın mı dahı mübtelâ-şinâs

Bîgâne bilme gavta-hâr-ı bahr-ı aşkını 

Ol ey dür-i yegâne gehî âşinâ-şinâs

Baht-ı siyâhı bu yola ey dil zamânede

Uymuş sipihr-i kec-rev olmaz vefâ-şinâs 

Hâhişger-i muâlece olsa Mesîhden

Derd-i derûn-ı ehl-i gam olmaz şifâ-şinâs

Bir câm bilmeziz ki içüp bezm-i dehrde

Gamgîn gönlümüz ide Kâmî safâ-şinâs

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 281).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2BEDRÎ, Ebu Bekir-zâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21Doğum YeriGörüntüle
3MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Doğum YeriGörüntüle
4HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5BEDRÎ, Ebu Bekir-zâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21Doğum YılıGörüntüle
6MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Doğum YılıGörüntüle
7HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8BEDRÎ, Ebu Bekir-zâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21Ölüm YılıGörüntüle
9MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Ölüm YılıGörüntüle
10HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11BEDRÎ, Ebu Bekir-zâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21MeslekGörüntüle
12MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813MeslekGörüntüle
13HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEDRÎ, Ebu Bekir-zâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17BEDRÎ, Ebu Bekir-zâde Mustafa Bedrî, Mustafa Bedreddînd. 1743-44 - ö. 1820-21Madde AdıGörüntüle
18MEKKÎ, İsmail Efendid. ? - ö. 1813Madde AdıGörüntüle