Kasım Tınıstanov

(d. 1901 / ö. 6 Kasım 1938)
Kırgız Bilim Adamı, Yazar, Şair, Devlet Adamı.
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Issık-Köl'e bağlı Balıkçı'daki Çırpıktı köyünde dünyaya gelmiştir. Okuma yazmayı babasından öğrenmiş, 1909-1912 yılları arasında Çırpıktı'daki mahalle mektebinde, 1913-1914 yılları arasında yine Issık-Köl'de Sazanova nahiyesindeki Özbek okulunda ve 1914-1916 yılları arasında ise Perjevalski nahiyesindeki Rus okulunda eğitim almıştır. 1916 yılında meydana gelen Ürkün hadisesinde Çin'e göç etmek zorunda kalan Tınıstanov 1919 yılında Taşkent'teki Kazak-Kırgız El Agartuu Enstitüsünün hazırlık bölümünde okumuş yüksek eğitimini ise 1920-24 yılları arasında aynı enstitüde tamamlamıştır. Enstitüde öğrenciyken 1923-24 yılları arasında bazı Kazakça süreli basın yayın organlarında (Ak Jol gazetesi, Cas Kayrat ve Sana dergileri) ve Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin eğitim komiserliği bünyesindeki Kazak-Kırgız bilim komisyonunda aylıklı olarak çalışmaya başlayan Tınıstanov, 1925-26 yılları arasında Kırgız Özerk Cumhuriyeti Akademi Merkezi yöneticiliği ve 1927-30 yılları arasında Kırgız Özerk Cumhuriyeti Milli Eğitim bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1928-31 yılları arasında Cañı Madaniyat Colunda dergisinin yazı işleri sorumlusu, 1930-37 yılları arasında Kırgız Medeniyet Kuruluşu Enstitüsünde araştırmacı bilim adamı, aynı yıllar arasında Kırgız Pedagoji Enstitüsünde ise 1932'den itibaren doçent, 1936 yılından itibaren ise profesör olarak çalışmıştır (Rıspaev vd, 1989: 556; Aamatov vd, 2008: 632).

Kasım Tınıstanov Turancı Alaş Ordo Partisi üyesi olmak ve bu partinin propagandasını yapmak, daha sonra ise Sosyal Turan Partisine katılmak suçlamasıyla 4 Ağustos 1937'de tutuklanmış ve 6 Kasım 1938 yılında kurşuna dizilerek idam edilmiştir. 1957 yılında itibari iade edilmiştir (Ploskih, 1991: 271).

Kırgız yazı dilinin kurucuları arasında yer alan Tınıstanov, Arap alfabesi ile yazılan Kırgızcanın edebî dil olmasında ve önce Latin daha sonra ise Kiril alfabelerine geçişinde etkin olarak çalışmıştır. Tınıstanov'un Yeni Alfabe Oluşturulmasındaki Temel Prensipler adlı çalışması Bakü'de toplanan I.Türkologlar Kurultayında sunulmuştur. Bu çalışma Kırgız yazı dilinin oluşturulmasındaki temel çalışma olduğu gibi Kırgız Dil Bilimi için de ortaya konulan ilk ilmî çalışmadır. Ayrıca Kırgız Yazı Dilinin İmlası ile ilgili çalışması vardır. 1924 yılında basılan ilk ders kitabı "Okuu Kitebi'nden sonra Çoñdor Üçün Alippe (1926), Bizdin Til (1927), Kırgız Tilinin Morfologiyası (1934), Kırgız Tilinin Sintaktisisi (1936) üzerinde çalışmıştır (Rıspaev vd, 1989: 556). Bunun yanında üzerinde çalıştığı Terimler Sözlüğü 1933 yılında hazırlanmıştır (Aamatov vd, 2008: 632). Kasım Tınıstanov birçok lisaniyat teriminin Kırgızcalarını icat ederek eserlerinde kullanmıştır (Cigitov,1991: 257). Tınıstanov'un kaleme aldığı eserler günümüzde de kaynak olarak kullanılmakta icat ettiği terimler ise Kırgız Dili gramerciliğinde önemini korumaktadır.

Turancı Alaş Ordo Partisi üyesi olmak ve bu partinin amaçları doğrultusunda çalışmakla suçlanmasında Moskova'da basılan Kasımdın Irlarının Cıynagı adlı şiir kitabındaki Alaşka, Cañıl Mırza, Castarga vs. şiirleri etkili olmuştur. Şiirlerinde eski günleri özlemle andığı ve Kırgız ve Kazakların göçmen olarak yaşadıkları özgür günleri bedii bir şekilde betimlediği için özellikle Aalı Tokombaev tarafından ağır bir şekilde eleştirilen Kasım Tınıstanov'un Kırgız dramasının kuruluşunda da önemli bir yeri vardır (Tokombaev, 1932). Kaleme aldığı Akademialık Keçeler adlı dramalarla, drama türünün de ilk Kırgızca örneklerinin müellifi olan Tınıstanov özellikle Akademialık Keçeler'de yansıttığı eskiyi özlemle anan üslubu nedeniyle bir kez daha Kırgız edebî tenkit tarihine geçecek olan ağır eleştirilere konu olmuş ve Men Basgan Col, Menin Betim, Menin Çıgarmam başlığı ile bir itirafname yayımlamak zorunda kalmıştır (Tınıstanov,1933).

Tınıstanov'un Alaş ideolojisini yansıttığı düşünülen şiirleri incelendiğinde, Taşkent'te Kazak-Kırgız El Agartuu Enstitüsündeki öğrencilik yıllarında ders aldığı Alaşçı hocalarından özellikle de Magcan Cumabaev'den etkilendiği, şiirlerinde milli bilinci yansıtan imgeler kullandığı, Sovyetler Birliği'nin kurulması ile Kırgız ve Kazak halklarının eski günlerini kötüleyen bakış açısına katılmadığı görülmektedir.

Tınıstanov Manas Destanının basım işlerinin takibi ve basılacak olan esere ön söz yazmak için gittiği Moskova'dan apar topar Kırgızistan'a çağrılmıştır. Daha sonra tutuklanan Tınıstanov işkence ile geçtiği bilinen bir sorgu sürecinden sonra kurşuna dizilerek idam edilmiştir.

Kaynakça

Rıspaev, B. vd. (1989). Pisateli Sovetskogo Kirgizstana. Frunze: Adabiyat Bas.

Ploskih,Vladimir (1991). "Tagdırdagı Belgisiz Baraktar." Ala-Too Dergisi. No 9-10. Bişkek: Ala-Too Bas.

Aamatov, M. A. vd. (2008). Kırgız Respublikasının Cazuuçuları. Bişkek: Demi Bas.

Cigitov, Salican (1991). "Töl Başı." Ala-Too Dergisi. No 9-10, Bişkek: Ala-Too Bas.

Tınıstanov, Kasım (1933). "Men Basgan Col, Menin Betim, Menin Çıgarmam." Kızıl Kırgızstan, No: 131. 9 Temmuz 1933.

Tokombaev, Aalı (1932). "Akademia Keçesi Tuuraluu." Kızıl Kırgızstan No: 44. 24 Şubat 1932.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL GÖZ
Yayın Tarihi: 14.02.2019
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Okuu KitebiOrto Aziya Basma Söz Taratuu Mekemesi / Taşkent1924Diğer
Kasımdın Irlarının CıynagıSSSR Elderinin Borborduk Basması / Moskva1925Şiir
Okuu-Cazuu BilKeneş Soyuzundagı Elderdin Borborduk Basması / Moskva1927Diğer
Ene TiliKırgızmambas / Frunze1928Diğer
Ene TilibizSSSR Elderinin Borborduk Basması / Moskva1931Diğer
Til SabagıKırgızmambas / Taşkent1932Diğer
Kırgızdın Adabiy Tilinin Cangı DolbooruKırgızmambas / Frunze1934Araştırma
Proekt Novoy Krigizskoy Orfografii Literaturnogo YazıkaKirgizgosizdat / Frunze1934Araştırma
Özgörüş Irları- / Pişpek1926Çeviri

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülhaluk Uygurd. 1901 - ö. 13 Mart 1933Doğum YılıGörüntüle
2Hamdi Varoğlud. 1901 - ö. 1968Doğum YılıGörüntüle
3Aziz Aktulgad. 1901 - ö. 27 Haziran 1973Doğum YılıGörüntüle
4YEDİHARF, Hasan Hüseyin Şahind. 1884 - ö. 1938Ölüm YılıGörüntüle
5ERPOLATd. 1861 - ö. 1938Ölüm YılıGörüntüle
6Alimcan İbrahimovd. 12 Mart 1887 - ö. 21 Ocak 1938Ölüm YılıGörüntüle
7EŞREF PAŞA, Bursalıd. 1820 - ö. 1894MeslekGörüntüle
8Feyza Hepçilingirlerd. 26 Ocak 1948 - ö. ?MeslekGörüntüle
9Ahmet Bahçevand. 1946 - ö. 24 Nisan 2018MeslekGörüntüle
10Petri Yalıncıd. 1964 - ö. 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Şakarim Kudayberdiulıd. 1858 - ö. 3 Ekim 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MOLLA KASIMd. 1230 - ö. 1325Madde AdıGörüntüle
14KÂSIMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15KÂSIM, Hâce-i Ahrârî, Kâbillid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle