KÂTİB, Süleyman Efendi

(d. 1217/1802-03 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802-03 yılında Süleymaniye’de doğan şairin asıl adı Süleyman’dır. Süleymaniye valisi Abdurrahman Paşa müntesiplerinden Rüstem Ağa’nın oğludur. 4-5 yaşına geldiğinde babası vefat etti. Babasının vefatı üzerine annesiyle Senendec’e gitti. 5-6 yıl burada ikamet ettikten sonra tekrar Süleymaniye’ye dönen Kâtib Süleyman Efendi, burada Farsça inşa ve şiir eğitimi ile kendine lazım olan bilgileri aldı. Ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır. Ancak hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Arif Hikmet Bey’in Tezkîretü’ş-Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamış olmasından hareketle Kâtib’in bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 1835 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kâtib’in ölüm tarihi gibi herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiş ve şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 835.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 96.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
2YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Doğum YılıGörüntüle
7HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
14YÜMNÎ, Süleymân Yümnî Efendid. 1802-03 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NÂLÎ, Molla Hızır Nâlî Efendi, Süleymaniyelid. ? - ö. 1873 ds.Madde AdıGörüntüle