KÂTİB, Süleyman Efendi

(d. 1217/1802-03 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1217/1802-03 yılında Süleymaniye’de doğan şairin asıl adı Süleyman’dır. Süleymaniye valisi Abdurrahman Paşa müntesiplerinden Rüstem Ağa’nın oğludur. 4-5 yaşına geldiğinde babası vefat etti. Babasının vefatı üzerine annesiyle Senendec’e gitti. 5-6 yıl burada ikamet ettikten sonra tekrar Süleymaniye’ye dönen Kâtib Süleyman Efendi, burada Farsça inşa ve şiir eğitimi ile kendine lazım olan bilgileri aldı. Ölüm tarihi hakkında elde kayıt bulunmamaktadır. Ancak hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Arif Hikmet Bey’in Tezkîretü’ş-Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmamış olmasından hareketle Kâtib’in bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 1835 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kâtib’in ölüm tarihi gibi herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında da kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiş ve şairliği üzerine de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 835.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 96.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 04.11.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED EMÎN FEYZÎd. 1862 - ö. 1929Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraDoğum YeriGörüntüle
3NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED EMÎN FEYZÎd. 1862 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraDoğum YılıGörüntüle
6NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED EMÎN FEYZÎd. 1862 - ö. 1929Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
9NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED EMÎN FEYZÎd. 1862 - ö. 1929Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED EMÎN FEYZÎd. 1862 - ö. 1929Madde AdıGörüntüle
14ŞÂKÎ, Mustafa Şükrî Efendid. ? - ö. 1863\'ten sonraMadde AdıGörüntüle
15NÂCİM, Abdurrahman Nâcim Efendid. 1833 - ö. 1895Madde AdıGörüntüle