KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Asıl adı Mehmed olup Kavaklı-zâde Nevâlî olarak tanındı. Bursa Kavaklı Cami imamının oğludur. Emîr Buhârî Zâvîyesi şeyhiydi. Ayrıca Mısır Beylerbeyi Ali Paşa’nın ve Vezir Ferhat Paşa’nın hocası ve musahibi oldu. Hekîm Çelebi’nin sohbetlerine katılıp onunla yakınlık kurduktan sonra dünya ile ilişkisini kesip uzlete çekildi. 1000/1591 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî, şairin ölüm yılının 1002/1593 olduğunu belirtir. Şiir ve inşada yatenekliydi. Ayrıca iyi derecede Farsça bilen şair, yazdığı muammaları ile de adından söz ettirdi (Kılıç 2010: 896, Özcan 1989: 372). 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Merdümlik eyleyüp bana kılsan vefâ eger

Çeşmün ucıyla iki gözüm bir nazar yiter

Gerçek mi ola bir söz işitdüm benüm begüm

Bir kerre bûsen alanı dirler ki bin yaşar 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 897.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
2REMZÎd. ? - ö. 1547/48Doğum YeriGörüntüle
3YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Doğum YılıGörüntüle
5REMZÎd. ? - ö. 1547/48Doğum YılıGörüntüle
6YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Ölüm YılıGörüntüle
8REMZÎd. ? - ö. 1547/48Ölüm YılıGörüntüle
9YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11REMZÎd. ? - ö. 1547/48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RİF'AT, Hacı Hüseyin Rif'at Efendi, Gökmen-zâded. 1794 - ö. 1860Madde AdıGörüntüle
14REMZÎd. ? - ö. 1547/48Madde AdıGörüntüle
15YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle