KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Asıl adı Mehmed olup Kavaklı-zâde Nevâlî olarak tanındı. Bursa Kavaklı Cami imamının oğludur. Emîr Buhârî Zâvîyesi şeyhiydi. Ayrıca Mısır Beylerbeyi Ali Paşa’nın ve Vezir Ferhat Paşa’nın hocası ve musahibi oldu. Hekîm Çelebi’nin sohbetlerine katılıp onunla yakınlık kurduktan sonra dünya ile ilişkisini kesip uzlete çekildi. 1000/1591 yılında vefat etti. Tuhfe-i Nâilî, şairin ölüm yılının 1002/1593 olduğunu belirtir. Şiir ve inşada yatenekliydi. Ayrıca iyi derecede Farsça bilen şair, yazdığı muammaları ile de adından söz ettirdi (Kılıç 2010: 896, Özcan 1989: 372). 

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakim-zade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 14.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Merdümlik eyleyüp bana kılsan vefâ eger

Çeşmün ucıyla iki gözüm bir nazar yiter

Gerçek mi ola bir söz işitdüm benüm begüm

Bir kerre bûsen alanı dirler ki bin yaşar 

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 897.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YeriGörüntüle
2MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YeriGörüntüle
3Süleyman Şahin Tard. 1914 - ö. 31 Ocak 1990Doğum YeriGörüntüle
4BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Doğum YılıGörüntüle
5MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
6Süleyman Şahin Tard. 1914 - ö. 31 Ocak 1990Doğum YılıGörüntüle
7BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9Süleyman Şahin Tard. 1914 - ö. 31 Ocak 1990Ölüm YılıGörüntüle
10BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Süleyman Şahin Tard. 1914 - ö. 31 Ocak 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BÎÇÂRE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1665Madde AdıGörüntüle
14MEHMED FAHREDDÎN, Bursalıd. 1792 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
15Süleyman Şahin Tard. 1914 - ö. 31 Ocak 1990Madde AdıGörüntüle