KELÂMÎ, İbrahim Efendi

(d. ?/? - ö. 1075/1664-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrahim'dir.Ergene'de doğdu. Harem'de yetişip sipahilik görevinde bulundu. Ardından divan kâtibi oldu. Daha sonra defteremini olarak görev yaptı. 1075/1664-65 yılında vefat etti. Vefat tarihini Sicill-i Osmânî 1074/1663-64 olarak göstermektedir. Tuhfe-i Nâilî  kaynak olarak Tezkire-i Safâyî'yi gösteriyorsa da mevcut neşirde böyle bir isim yer almaz (Çapan 2005). Güftî, Kelâmî'den övgü dolu sözlerle söz eder. Güftî'ye göre Kelâmî'nin evi, şiirden anlayanların buluşup yiyip içtikleri bir mekândır (Yılmaz 2001:  206).

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.  856.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire.106.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 691.

Yılmaz, Kâşif (hzl.) (2001). Güftî ve Teşrifâtü'ş-Şuara'sı. Ankara: AKM Yay. 206.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaşlarun menşûr-ı hüsnün üzre çün tugrâ misâl

Hûblar sultânı oldugına zülfün oldı dâl

Künc-i gamda bu perîşân olmuş ahvâlüm görüp

Âh kim rahm eylemez bir kerre ol Yûsuf-cemâl

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 691.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YeriGörüntüle
2EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20MeslekGörüntüle
11EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Madde AdıGörüntüle
17EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle