Rûmî, Damad Rûmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ergenelidir. Katip Davud olarak da bilinen şair, Rûmî mahlasını kullanmıştır. Rumeli beylerbeyliğinin defterlerini tutan katiplerdendi. Hoş tabiatlı ve doğruluğu ile tanınan, çok şiiri bulunan arif kimseydi (İsen 1998: 208).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Tenkitli Metin) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:05.05.2015]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 27.05.2015
Güncelleme Tarihi: 29.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-berâ senüñ cemâlüñ nev-bahârumdur benüm

Zülfüñ ile yañaguñ leyl ü nehârumdur benüm

Gün yüzüñüñ hasretinden bâg içinde subh-dem

Bülbüli zâr eyleyen feryâd u âhumdur benüm

Gayret okı yüregümi nice kılmasun siper

Varup agyâr ile yâr olan nigârumdur benüm

Râstî ‘uşşâk içinde beni bed-nâm eyleyen

Kej-nazardur didüren nâmûs u ‘ârumdur benüm

Gitmedi kendü diyârumdan içümden derd-i yâr

Anuñ içün râh-ı ‘izzet ihtiyârumdur benüm

Cân u dil matlûbı sensin sanma kim terk eyleyem

‘Âkıbet baş oynamak yoluñda kârumdur benüm

Rûmiyem sanma ki hûr u cennete müştâk olam

Girü arzû itdügüm dîdâr-ı yârumdur benüm

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Tenkitli Metin) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:05.05.2015]. 1665)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
2AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YeriGörüntüle
3VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
5AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Doğum YılıGörüntüle
6VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
7ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
8AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Ölüm YılıGörüntüle
9VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
10ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552MeslekGörüntüle
11AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20MeslekGörüntüle
12VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
13ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
17AŞKÎ, Abdülvâsîd. ? - ö. 1619-20Madde AdıGörüntüle
18VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle