KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Maraşlıdır. Şiirlerinde Kemâl mahlasını kullandı. Şairin Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 3286 numarada kayıtlı Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî (1274/1857-1337/01918)’ye ait 1323/1904’te yazılan Dîvân'ın 16b varağında “Me’mûrîn-i aliyeden Mar’aşlı Kemâl Efendi'yle Müştereken Söylenilen Gazeldür” başlıklı bir müşterek gazeli bulunmaktadır. Bu bilgiye göre Kemâl Efendi, me’mûrîn-i aliyedendir. Müşterek şiir yazdığı şair Reşîd ile muasır olmasından hareketle Maraşlı Kemâl’in 19. asırda İstanbul’da yaşadığını söylemek mümkündür.

Maraşlı Kemâl Efendi’nin bilinen tek manzumesi Reşîd ile birlikte söyledikleri müşterek gazeldir. Bu gazel, Maraşlı Kemâl’in dönemin şiir mahfillerinde rağbet gördüğünü göstermektedir.

Kaynakça

Aksoyak, İsmail Hakkı (1999). “Müşterek Şiir Söyleme Geleneği”. Türklük Bilimi Araştırmaları 8: 239-2254.

Aksoyak, İsmail Hakkı. “Eşref Paşa’nın Müşterek Şiirlerinde Ehl-i Beyt ve On iki İmam Sevgisi”. www.hbektasveli.gazi.edu.tr [erişim tarihi: 14.03.2011].

Alıcı, Lütfi (2003). “Süleyman Senîh ve Müşterek Gazelleri”. İlmî Araştırmalar 15: 7-18.

Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî. Divan. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu.: 06 Mil Yz A 3286. v. 16b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ LÜTFİ ALICI
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Me’mûrîn-i Aliyeden Mar’aşlı Kemâl Efendiyle Müştereken Söylenilen Gazeldür

R Bezm-i meyde sâkiyâ mestâne sun peymâneler

K Kalmasun dilde keder görsün safâ mestâneler

K Âşıkân ittikçe nûş-ı câm bezm-i aşkda

R Çagrışa hânendeler raks eyleye cânâneler

R Zâhidâ ta’n itme mesken itdigüm meyhâneyi

K Hayret-efzâdur ser-i bî-hûş olan dîvâneler

K Baht-ı bîdâr olmak ister bezm-i aşk içre aceb

R Şem’-i rûy-ı dil-rübâda yanmada pervânele

R Mürşid istersen Reşîdâ yüz çevirme bâdeden

 Toptolu ehl-i Kemâl ile niçe meyhâneler

(Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî Divanı. vr. 16b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂŞİMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂŞİMd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂŞİMd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂŞİMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ömer Aksayd. 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂŞİMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle