KEMÂL, Maraşlı Kemâl Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Maraşlıdır. Şiirlerinde Kemâl mahlasını kullandı. Şairin Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 3286 numarada kayıtlı Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî (1274/1857-1337/01918)’ye ait 1323/1904’te yazılan Dîvân'ın 16b varağında “Me’mûrîn-i aliyeden Mar’aşlı Kemâl Efendi'yle Müştereken Söylenilen Gazeldür” başlıklı bir müşterek gazeli bulunmaktadır. Bu bilgiye göre Kemâl Efendi, me’mûrîn-i aliyedendir. Müşterek şiir yazdığı şair Reşîd ile muasır olmasından hareketle Maraşlı Kemâl’in 19. asırda İstanbul’da yaşadığını söylemek mümkündür.

Maraşlı Kemâl Efendi’nin bilinen tek manzumesi Reşîd ile birlikte söyledikleri müşterek gazeldir. Bu gazel, Maraşlı Kemâl’in dönemin şiir mahfillerinde rağbet gördüğünü göstermektedir.

Kaynakça

Aksoyak, İsmail Hakkı (1999). “Müşterek Şiir Söyleme Geleneği”. Türklük Bilimi Araştırmaları 8: 239-2254.

Aksoyak, İsmail Hakkı. “Eşref Paşa’nın Müşterek Şiirlerinde Ehl-i Beyt ve On iki İmam Sevgisi”. www.hbektasveli.gazi.edu.tr [erişim tarihi: 14.03.2011].

Alıcı, Lütfi (2003). “Süleyman Senîh ve Müşterek Gazelleri”. İlmî Araştırmalar 15: 7-18.

Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî. Divan. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. Nu.: 06 Mil Yz A 3286. v. 16b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ LÜTFİ ALICI
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Me’mûrîn-i Aliyeden Mar’aşlı Kemâl Efendiyle Müştereken Söylenilen Gazeldür

R Bezm-i meyde sâkiyâ mestâne sun peymâneler

K Kalmasun dilde keder görsün safâ mestâneler

K Âşıkân ittikçe nûş-ı câm bezm-i aşkda

R Çagrışa hânendeler raks eyleye cânâneler

R Zâhidâ ta’n itme mesken itdigüm meyhâneyi

K Hayret-efzâdur ser-i bî-hûş olan dîvâneler

K Baht-ı bîdâr olmak ister bezm-i aşk içre aceb

R Şem’-i rûy-ı dil-rübâda yanmada pervânele

R Mürşid istersen Reşîdâ yüz çevirme bâdeden

 Toptolu ehl-i Kemâl ile niçe meyhâneler

(Reşîd Paşa Ahmed Şerîf b. Numân Fikrî Divanı. vr. 16b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraDoğum YeriGörüntüle
2NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
3HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraDoğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraMadde AdıGörüntüle
14NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle
15HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle