Kemalettin Tuğcu

(d. 27 Aralık 1902 / ö. 18 Ekim 1996)
Yazar
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Türk edebiyatının roman türünde en fazla eser veren yazarlarından biri olan Kemalettin Tuğcu, 1902 yılında İstanbul’da doğdu. Eserlerinde "çocuğu" temel özne olarak ele alması yönüyle, çağdaşları arasında ayrı bir yeri vardır. Kemalettin Tuğcu’nun aile kökleri Safranbolu’ya kadar uzanır. Dedesinin dedesi olan Mustafa; II. Mahmut’un son yıllarında Safranbolu’da Yeniçeri Ağası olarak görev yapmıştır. Kemalettin Tuğcu’nun hayatında dedesi Faik Bey’in de ayrı bir yeri vardır. Hatta eserlerinde sunduğu sevecen, yufka yürekli dede karakterlerinde Faik Bey'den ilham aldığı söylenmektedir (Güney 2007).

Kemaletttin Tuğcu’nun yazarlık yönünün gelişmesinde ve şekillenmesinde çocukluk çağının izleri vardır. Maddi sıkıntılardan öte, manen yaşadığı acılar ve bedensel engelinden ötürü yıpranan psikolojisi, yazarın üslubunu ve konu seçimini doğrudan etkiler (Nacar 2008). Tuğcu’nun düzenli ve formel bir eğitim görmediği hâlde iyi ve eğitimli bir aileden gelen annesinin yardımıyla okuma yazmayı öğrendiği bilinmektedir. Gonca Güven, Kemalettin Tuğcu üzerine yaptığı çalışmada (2007), ailenin ikinci erkek evladı olan Tuğcu’nun tek kusurunun, doğuştan gelen ve iki ayak tabanının içe dönük olmasından kaynaklanan bedensel engeli olduğunu, bu olayın onun sağlıklı bir çocukluk geçirmesini engellediğini belirtmektedir. Ayaklarında, yürümesine engel olan sorun, yazarın giderek melankolik bir ruh hâline bürünmesine neden olmuştur. Bedensel engelinin sorumlusu olarak babasını gören yazarın, babasıyla ilişkisi bu nedenle bilindiği kadarıyla çok iyi değildir. Bebekken fiziksel rahatsızlığının tedavisi için gidilen çıkrıkçı, Kemalettin Tuğcu’nun ayaklarını tahtaya sararak tedavi etmeye çalışır ve ailesini de sargıları kesinlikle çıkarmamaları hususunda tembihler; ancak oğlunun ağlamalarına dayanamayan baba Galip Bey, birkaç kez bu sargıları çıkarır. Böylece düzenli tedavi olamayan Tuğcu’da fiziksel engel, kalıcı hâle gelir. Yazarın yeğeni Nemika Tuğcu, Kemalettin Tuğcu’nun bu olaya ilişkin düşüncelerini şu şekilde yazar: “İşte babamın acıma duygusu yüzünden ben sakat kaldım ve ömrüm boyunca sakatlığın bütün ıstırabını çektim. Bu sakatlık yüzünden gençlik hayatımı yaşayamadım ve okula da gidemedim. Çünkü her iki ayağımda yaralar açılır, aylarca yürüyemezdim, ancak evin içinde dizlerimin üzerinde dolaşabiliyordum. Artık, babam merhametten mi, yoksa benim ağlamama sinirlendiği için mi bilmem, sargılarımı açmış. Ben o yüzden sakat kaldım” (Tuğcu 2004: 48). Babası ile bu yaşananlardan ötürü arasına duvar ören Kemalettin Tuğcu, kalıcı engelinin sorumlusu olarak Galip Bey’i görür. Babasının aksine dedesi ile arası çok iyi olan yazarın Faik Bey’e, Faik Bey’in de Kemalettin Tuğcu’ya çok bağlı olduğu bilinmektedir. Kemalettin Tuğcu, altı yasındayken II. Meşrutiyet ilan edilir. Kendisi -çok küçük olsa da- Meşrutiyet’e, dağılma sürecine ve sonrasında Cumhuriyet’in ilanına tanıklık eder. Çok sevdiği dedesinin, vefatından sonra zor günler geçirir. Yeğeni Nemika Tuğcu, Sırça Köşkün Masalcısı adlı eserinde, dedeleri Faik Bey’in kendilerine çok yardım ettiğini, eğitimlerine önem verdiğini, kendisinin vefatı sonrasında maddi açıdan sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade etmektedir.

Çalışkan bir kişi olan Kemalettin Tuğcu’nun hayatı boyunca marangozluk, duvarcılık, tespihçilik, keman ve saz yapımı gibi farklı işlerde çalıştığı, daha sonra ise Fransızca öğrendiği bilinmektedir. “1919 yılında Camlı Köşk isimli bir kimya enstitüsünde Ligor Bey isimli bir Rum’un, Kimyayı Hayat isimli kitabını yeni harflere çevirir. Sonra Vezneciler’deki Samlı Selim’in yanında gramofon tamirciliği yapar” (Nacar 2008). Kemalettin Tuğcu, bütün uğraşlarına rağmen İstanbul’da kalıcı bir iş bulamayınca 1 Aralık 1927 tarihinde İsveç Grubunda çalışan akrabası Ömer Bey aracılığıyla ambar memuru olarak Ankara’daki Irmak-Ildızın demiryolu hattında çalışmaya başlar. Fakat burada yaşadığı ve tanık olduğu, daha sonraları ise, öykülerinde de eleştirisinde bulunacağı haksızlıklar Tuğcu’nun işten ayrılmasına ve İstanbul’a geri dönmesine neden olur. İstanbul’a dönüşünde Berlitz Mektebi'nde daktilo öğrenen yazar, pek çok farklı işte çalışarak, sosyal hayatın bir parçası olmaya, üreterek kendi sıkıntılarını ve yaşadığı acılarını unutmaya çabalar (Güven 2007).

Kemalettin Tuğcu, edebiyat alanındaki ilk ürünlerini çok küçük denebilecek yaşta verir. İlk romanını on üç yaşında iken yazan Tuğcu’nun bu eserinin basılmadan kaybolduğu bilinmektedir. 1932 yılında Tahsin Demiray’ın daha sonra Türkiye Yayınevi adını alacak matbaasında çalışmaya başlar. İki yıl sonra idarecilik görevini üstlenir ve Tahsin Demiray’la Yavrutürk mecmuasını çıkarmaya başlar (Güney 2007). Burada Mehmet Yaman ve Feriha Demiray gibi müstear isimler kullanır (Yalanız 2013).

1937 yılından sonra yavaş yavaş edebiyat dünyasında yer edinmeye başlayan yazar, ilk kitaplarından olan Kocanızı Nasıl Muhafaza Edersiniz? (1937) adlı eseri ile büyük ses getirir. Çeşitli çeviri kitapları olan Kemalettin Tuğcu, Yavrutürk, 1001 Roman, Hayat Mecmuası, Ev-İş, Resimli Roman, Çocuk Haftası gibi dergilerde idarecilik yapar, yazılar yazar. Eserlerinden bazıları bu dergilerde tefrika hâlinde yayımlanır. Uzun yıllar Türkiye Yayınevi'nde çalışır, eserlerinin pek çoğu bu yayınevinden çıkar. 300’ün üzerinde yazdığı romanla Türk edebiyatının en üretken yazarlarından biri olan Kemalettin Tuğcu’yu çocuk edebiyatı yazarı olarak sınırlandırmak doğru değildir. Tuğcu, eserlerinde çocuğu konu edinmiş, temel özne olarak çocuğu seçmiştir. Bu nedenle eserleri dönem itibarıyla çocuklar tarafından olduğu kadar yetişkinler tarafından da ilgiyle takip edilmiş ve okunmuştur.

Yazarın önemli eserlerinden olan Ayşecik adlı kitabının, Hamdi Değirmencioğlu tarafından sinemaya uyarlandığı bilinmektedir. Kitaptan daha geniş bir kitleye ulaşan bu filmin pek çok serisi çekilir. Oyuncu Zeynep Değirmencioğlu, Ayşecik karakteriyle Türk sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alır. Üvey Baba, Mercan Kolye, Küçük Besleme yazarın dizi olarak çekilen ve ses getiren diğer önemli eserlerindendir. Kemalettin Tuğcu, "1991 yılında Çocuk Vakfı tarafından Çocuk Edebiyat Ödülünü, 1992 yılında Son 40 Yılda Çocuk Dünyasına Hizmet Ödülünü alır. 1993 yılında da, Tüyap Kitap Fuarı’nda, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından verilen, Çocuk Edebiyatı Ödülüne layık görülür” (Yalanız 2013).

1941 yılında ailesinin isteği üzerine Beyhan adında göçmen bir hanımla evlendiği bilinen yazarın Ayşe Hatice ve Mehmet Yaman adında iki çocuğu olur. Gözlerindeki kataraktın ilerlemesi nedeniyle son yıllarını evinde geçiren yazar, 18 Ekim 1996 tarihinde hayata gözlerini yumar. Kemalettin Tuğcu, Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir (Güney 2007).

Çok sayıda ürün veren, çok okunan ve çok da eleştirilen yazarlardan biri olan Kemalettin Tuğcu ve eserleri üzerindeki tartışmalar günümüzde hâlen devam etmektedir. “Üzerindeki tartışmalar hâlâ sürse de, yoksul ama çalışkan çocukların hayat hikâyelerini anlattığı eserleriyle çocuk edebiyatımızın önemli isimlerinden biridir” (Şimşek, Arslan, Yakar 2012: 61). Yazarın eserlerine yönelik eleştirilerin temelinde pedagojik kaygı yatar. Seçtiği konular ile konunun ele alınış biçimi, dil ve üslubu en sık eleştirilen noktalardandır. Yazarın acıklı, melankolik bir tavra yaklaşan anlatımları, yoksulluğun insan ruhunu yaralayıcı bir şekilde sunumu gibi hususlar Tuğcu’nun eserlerinin sıkça eleştirilmesine neden olur. Günümüzde psikolojik açıdan çocuk gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen ölüm, şiddet (fiziksel ve psikolojik), yalnızlık, yoksulluk, kötü üvey anne ve üvey baba figürleri, zulme uğramak, dışlanmak, hor görülmek vb. gibi konular Tuğcu tarafından sıklıkla işlenir. Ekin’e göre (1996) “Tuğcu’nun yaşadığı dönemde “arabesk” diye isimlendirilen kültür ortaya çıkmıştır. Yoksulluk, yetimlik, iç göç gibi temaların okurda duygu sömürüsü meydana getirdiği söylenerek bir anlamda ‘meşru bir zemin’ hazırlanarak Tuğcu dışlanır. Bu dönemde Tuğcu’nun eserleri bu kültürle anıldığı için göz ardı edilmiştir” (akt. Yalanız 2013).

Kendisini eleştirenlere “Ben yazdığım kadar yaşarım. Bana tesir eden küçük bir olayla içimden geldiği gibi yazmaya başlarım. Heyecanım süresince yazarım. Edebî, ilmî, politik bir iddiam yoktur. Kimseye yazdıklarımı beğendirmek istemedim. Yazarken ne yazacağımı bilmem. Hazırlıksız bir konuşma gibi kelimeler birbirini izler. Esaslı bir konum yoktur” (akt. Nacar 2008: 70) diyerek hem yazarken herhangi bir kaygı gütmediğini hem de en sıradan konudan dahi bir eser meydana getirebilecek kadar rahat yazdığını ifade etmektedir.

Tuğcu’nun eserlerinde öne çıkardığı en önemli konulardan biri de aile kavramıdır. Yazarın eserlerinin adları incelendiğinde arkadaş, çocuk, baba, anne, küçük, öksüz, yetim, köy/köylü, kadın vb. kelimelere sıklıkla rastlanır. “Kemalettin Tuğcu romanlarını okuyan çocuk ve ilk gençlik çağı okurları, aile bağları, akrabalık ilişkileri, alın teri, çalışma, sabretme, azim, sebat ve bütün bu güzellik­leri insana kazandıran eğitimin önemini, bu kavram ve ku­rumlara yapılan vurgularla daha çabuk ve kalıcı bir şekilde öğrenirler. Genellikle aile bireyleri ve akrabalar, birbirleri­ne tutku derecesinde düşkündürler” (Özcan 2014: 632).

Kemalettin Tuğcu’nun eserleri; çocukluk, ilk gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde okunduğunda ayrı tat verecek niteliktedir. Eserlerini İstanbul Türkçesi ile kaleme alması, uzun tasvirlerden ve uzun cümlelerden ziyade yalın bir anlatımı tercih etmesi, akıcı üslubu ve okuyucuyu yormayan anlatımı yazarın bir solukta okunmasına olanak sağlar. Romanları ortalama 80-100 sayfa arasındadır. Şimşek (2015) bu açıdan yazarın eserlerinin kolay okunduğunu ve yüksek edebiyata geçişte lokomotif vazifesi gördüğünü belirtmektedir. Romanlarının kurgusu sağlamdır. Olaylar ve insanlar arası ilişkiler, çocuğun anlayabileceği düzeydedir. Yazar, yaşadığı çevreyi ve dönemin özelliklerini eserlerine yansıtmıştır. Kemalettin Tuğcu’nun eserleri sadece edebiyat alanında değil, sosyoloji alanında da yapılan pek çok çalışmaya kaynak oluşturmuştur. Başta tez, makale olmak üzere Kemalettin Tuğcu’nun edebî kişiliğini, sanat anlayışını ve eserlerini konu edinen çok sayıda akademik çalışma yapılmıştır.

Kaynakça

Güney, Nail (2007). Kemalettin Tuğcu’nun Elli Romanında Geçen Ölüm ve Şiddet Temasının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

Güven, Gonca (2007). Charles Dickens ve Kemalettin Tuğcu’nun Eserlerinde Toplum Eleştirisi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.

Nacar, Bilge (2008). Çocuk Hikâyelerinde Din Eğitimi (Kemalettin Tuğcu ve M. Yaşar Kandemir Örnekleri). Yüksek Lisans Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Özcan, Nezahat (2014). “Bir Vicdan Muhasebecisi Kemalettin Tuğcu”. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi. S. 756. s. 631-636.

Şimşek, Tacettin, A. Arslan, Y. M. Yakar (2011). “Çocuk Edebiyatı Tarihi”. Çocuk Edebiyatı El Kitabı. ed. Tacettin Şimşek. Ankara: Grafiker Yayınları.

Şimşek, Şahin (2015). “Kemalettin Tuğcu’nun Romanlarında Değerler Eğitimi”. International Journal of Humanities and Education. S. 1(1). 79-103.

Tuğcu, Nemika (2004). Sırça Köşkün Masalcısı Kemalettin Tuğcu’nun Yaşamöyküsü. İstanbul: Can Yayınları.

Yalanız, Turgay (2013). Kemalettin Tuğcu’nun Eserlerinde Kurgu ve Gerçeklik. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Fatih Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜZEYYEN ALTUNBAY
Yayın Tarihi: 22.03.2018
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Dişi KuşArif Bolat Kitapevi / İstanbul1942Diğer
Sizin İçin Ne Diyorlar?Arif Bolat Kitabevi / İstanbul1943Diğer
Saadet BorcuTürkiye Yayınevi / İstanbul1943Roman
Hayat ArkadaşıArif Bolat Kitabevi / İstanbul1943Diğer
Hissiz AdamTürkiye Yayınevi / İstanbul1943Roman
UçurumTürkiye Yayınevi / İstanbul1945Roman
Küçük SevgiliTürkiye Yayınevi / İstanbul1946Roman
Taş YürekTürkiye Yayınevi / İstanbul1947Roman
Sokak ÇocuğuCeylan Yayınları / İstanbul1955Roman
Düşkün ÇocukCeylan Yayınları / İstanbul1957Roman
Korkunç YıllarCeylan Yayınları / İstanbul1958Roman
AhretlikCeylan Yayınları / İstanbul1958Roman
ÇocuksuzlarCeylan Yayınları / İstanbul1959Roman
Hırsızın OğluCeylan Yayınları / İstanbul1959Roman
Yetim MalıCeylan Yayınları / İstanbul1959Roman
Kolsuz BebekCeylan Yayınları / İstanbul1960Diğer
Ayşecik Filminin Resimli FotoromanıCeylan Yayınları / İstanbul1960Diğer
Yolunu Şaşıran AdamCeylan Yayınları / İstanbul1960Diğer
Unutulan ÇocukCeylan Yayınları / İstanbul1960Roman
AyşecikCeylan Yayınları / İstanbul1960Roman
Kimsesiz Çocuklarİtimat Kitabevi / İstanbul1963Roman
Anasının Kuzusuİtimat Kitabevi / İstanbul1964Roman
Yer Altında Bir Şehirİtimat Kitabevi / İstanbul1964Roman
Üç Arkadaş ve İçler Acısıİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Babasının Oğluİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Serseri Çocuklarİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Eskici Babaİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Ah Bu Çocuklarİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Huysuz Çocukİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Sokak Çocuğuİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Maymunlar Adasıİtimat Kitabevi / İstanbul1968Roman
Pasifik'te Bir Türk Genciİtimat Kitabevi / İstanbul1969Roman
Köye Gelen Yabancıİtimat Kitabevi / İstanbul1969Roman
Öksüz Muratİtimat Kitabevi / İstanbul1969Roman
Talihsiz Çocukİtimat Kitabevi / İstanbul1969Roman
Benim Babamİtimat Kitabevi / İstanbul1969Roman
Çocuklar Adasıİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Aradaki Demir Kapıİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Küçük Mirasyediİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Altın Bilezikİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Köyünü Unutan Adamİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Balıkçı Güzeliİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Zavallı Büyükbabaİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Garipİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Küçük Gazeteciİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Ekmek Parasıİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Görmeyen Yavruİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Yuvadan Uzakİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Çalınmış Çocuklarİtimat Kitabevi / İstanbul1970Roman
Çocuk Pazarıİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Öksüz Oğlanİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Adını Değiştiren Çocukİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
İncili Terlikİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Kardeşim Tomrisİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Altın Rüyasıİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Bitişik Komşularİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Üvey Babaİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Kimsesiz Adamİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Aklın Rüyasıİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Küçük Çırakİtimat Kitabevi / İsstanbul1971Roman
Yavrucukİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Kaçık Garip Bir Adamİtimat Kitabevi / İstanbul1971Roman
Büyük Göçİtimat Kitabevi / İstanbul1972Roman
Üç Arkadaşİtimat Kitabevi / İstanbul1972Roman
Siyah Atlı Şövalyeİtimat Kitabevi / İstanbul1972Roman
Küçük Adamlarİtimat Kitabevi / İstanbul1972Roman
Bizim Mahallenin Çocuklarıİtimat Kitabevi / İstanbul1973Roman
Çiftlikteki Sürgünlerİtimat Kitabevi / İstanbul1973Roman
Arkadaşım Teomanİtimat Kitabevi / İstanbul1974Roman
Yetim AliDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Annelerin ÇilesiDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Şeytan ÇocukDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Dağdaki YabancıDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Küçük SerseriDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Sokak KöpeğiDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Cambazın KızıDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Bu Çocuk KiminDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Yılanlı BağDamla Yayınevi / İstanbul1975Roman
Bir Köpeğin Anılarıİtimat Kitabevi / İstanbul1976Roman
Küçük Kaptanİtimat Kitabevi / İstanbul1976Roman
Anasının Kızıİtimat Kitabevi / İstanbul1976Roman
İçki SanatıAhmet Sait Matbaası / İstanbul1976Diğer
Herkesten Uzakİtimat Kitabevi / İstanbul1976Roman
Kaçıkİtimat Kitabevi / İstanbul1977Roman
Köyden Gelen Kızİtimat Kitabevi / İstanbul1977Roman
İstanbul SokaklarıKurtuluş Yay. / Ankara1977Roman
Karanlıkta Bir ÇocukKurtuluş Yay. / Ankara1977Roman
Küçük BeslemeKurtuluş Yay. / Ankara1977Roman
Bu Toprağın Çocuklarıİtimat Kitabevi / İstanbul1977Roman
BabasızlarDamla Yayınevi / İstanbul1977Roman
Süt KardeşlerDamla Yayınevi / İstanbul1977Roman
Kız EvlatDamla Yayınevi / İstanbul1977Roman
Baba EviDamla Yayınevi / İstanbul1977Roman
Balıkçının KızıDamla Yayınevi / İstanbul1977Roman
Küçük HanımDamla Yayınevi / İstanbul1977Roman
Küçük BeyDamla Yayınevi / İstanbul1977Roman
AnnesizlerKurtuluş Yayınları / Ankara1977Roman
Ormandaki İhtiyarKurtuluş Yayınları / Ankara1977Roman
Küçük SanatçıKurtuluş Yayınları / Ankara1977Roman
BekçibabaKurtuluş Yayınları / Ankara1977Roman
Mahallenin SevgilisiKurtuluş Yayınları / Ankara1977Roman
Kız ArkadaşımKurtuluş Yayınları / Ankara1977Roman
EvlatlıkKurtuluş Yayınları / Ankara1977Roman
Tanrı MisafiriDamla Yayınevi / İstanbul1978Roman
Küçük ErkekDamla Yayınevi / İstanbul1979Roman
Büyüklerin GünahıDamla Yayınevi / İstanbul1979Roman
Satılan ÇocukDamla Yayınevi / İstanbul1979Roman
Güllü BahçeDamla Yayınevi / İstanbul1979Roman
Kayıkçı GüzeliÜnlü Kitabevi / İstanbul1980Roman
Bir Dağ MasalıDamla Yayınevi / İstanbul1980Roman
Babamın GünahıKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
KimsesizlerKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
İhtiyar ÖğretmenKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Kapı YoldaşlarıKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Deniz ÇocuğuKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Küçük GöçmenKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Küskün ÇocuklarKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Köydeki EvimizKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Garip Kuşun YuvasıKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Yurt ÖzlemiKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Köy DoktoruKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Garip EmineKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Tekinsiz OdaKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Gurbet AcılarıKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Soylu ÇocukKurtuluş Yayınları / Ankara1980Roman
Annemin HikâyesiDamla Yayınevi / İstanbul1981Roman
Hacı BabaDamla Yayınevi / İstanbul1981Roman
Köydeki ArkadaşımDamla Yayınevi / İstanbul1981Roman
Çocuk İhtiyarDamla Yayınevi / İstanbul1981Roman
El KapısıDamla Yayınevi / İstanbul1981Roman
KimsesizAnadolu Yay. / İstanbul1982Roman
Piyangocu KızAnadolu Yay. / İstanbul1982Roman
Benim AnnemAnadolu Yay. / İstanbul1982Roman
Kayıp AranıyorAnadolu Yay. / İstanbul1982Roman
Zavallı ÇocukAnadolu Yay. / İstanbul1982Roman
Küçük İşportacıDamla Yayınevi / İstanbul1982Roman
Sokaktan Gelen ÇocukDamla Yayınevi / İstanbul1982Roman
Can YoldaşlarıDamla Yayınevi / İstanbul1982Roman
Toprak AnaKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Öksüz DilimiKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Koruköy'ün YetimiKurrtuluş yayınları / Ankara1982Roman
Oyuncakçı DedeKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Yalnız ÇocukKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Güzin HalaKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
ŞımarıklarKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Küçük BalıkçıKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Üvey AnneKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Yuvaya DönüşAnadolu Yayınevi / İstanbul1982Roman
Çiçekçi KızAnadolu Yayınevi / İstanbul1982Roman
Bir Evlatlığın Hatıra DefteriAnadolu yayınevi / İstanbul1980Roman
Küçük ŞoförAnadolu Yayınevi / İstanbul1982Roman
Gurbetteki ÇocukKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Tekinsiz AdaKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Küçük BoyacıKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Babamın ÇilesiKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Bir Çocuğun ÖyküsüKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Küçük SürgünKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Babaların DönüşüKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Doktor AnneKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Ayrılık YılıKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Çıkmaz SokakKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Mavi Gözlü BebekKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Viran BağKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Küçük KamburKurtuluş Yayınları / Ankara1982Roman
Aferin YaşarAnadolu Yayınevi / İstanbul1983Roman
Dilenci BabaDamla Yayınevi / İstanbul1983Roman
Devlet KuşuDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
KarakaçanDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Deniz KızıDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Kuyulu BahçeDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Sütannem NazlıDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Toprak AdamlarıDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Kartalın YuvasıDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Köyde UnutulanlarDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Ana KucağıDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Kırk Ev KedisiDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Çocukluk ArkadaşımDamla Yayınevi / İstanbul1984Roman
Ateş BöcekleriÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
Yapraklar DökülürkenÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
Bir Ocak SöndüÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
MehmetçikÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
Doğduğum EvDamla Yayınevi / İstanbul1985Roman
Bizim KuşakÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
İhtiyarlarÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
Göçmen KızıÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
Siyahlı KadınÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
Küçük ÇalgıcıÜnlü Kitabevi / İstanbul1985Roman
Köylü ÇocukÜnlü Kitabevi / İstanbul1987Roman
Adam ve ÇocukÜnlü Kitabevi / İstanbul1987Roman
Boş BeşikÜnlü Kitabevi / İstanbul1987Roman
Köyden İndim ŞehireÜnlü Kitabevi / İstanbul1987Roman
Bizim SokakŞenyıldız Yayınevi / İstanbul1987Roman
Bir Garip KızcağızDamla Yayınevi / İstanbul1988Roman
Kız EvlatDamla Yayınevi / İstanbul1990Roman
Köydeki KısmetMaviş Yayınları / İstanbul1990Roman
Arabacının KızıMaviş Yayınları / İstanbul1990Roman
Çiçekçi AmcaMaviş Yayınları / İstanbul1990Roman
Köydeki KızMaviş Yayınları / İstanbul1990Roman
Unutulan KadınMaviş Yayınları / İstanbul1990Hikâye
Ceylan KuzuTürkiye Çocuk Yayınları / İstanbul1990Roman
İki KardeşTürkiye Çocuk Yayınları / İstanbul1990Roman
Gülçin AblaErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Çingene KızıErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Ceylanlı BahçeErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Ana HakkıErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Mercan KolyeErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Mine'nin ArkadaşıErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Ninelerin NinesiErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Hırdavatçı DedeErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Son ÇocukErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Sakat ÇocukErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Şehir ÇocuğuErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Uğurlu ÇocukErdem Yayınları / İstanbul1991Roman
Eskicinin KöpeğiDamla Yayınevi / İstanbul1992Roman
Dede ile TorunErdem Yayınları / İstanbul1995Roman
Çocuk HırsızlarıErdem Yayınları / İstanbul1995Roman
Çifte KumrularErdem Yayınları / İstanbul1995Roman
Gece KuşlarıErdem Yayınları / İstanbul1995Roman
Eski Bir MasalErdem Yayınları / İstanbul1995Roman
Şoförün KızıÖzer Yayınları / İstanbul1997Roman
SürgünÖzer Yayınları / İstanbul1997Roman
Anaların AnasıÖzer Yayınları / İstanbul1997Roman
Kara AnnemÖzer Yayınları / İstanbul1997Roman
İyilik MeleğiNokta Kitap / İstanbul2007Roman
Parktaki AdamNokta Kitap / İstanbul2007Roman
Karanlık DünyaNokta Kitap / İstanbul2007Roman
İstenmeyen AdamNokta Kitap / İstanbul2007Roman
Burada Bir Köy VardıNokta Kitap / İstanbul2007Roman
KuklacıDamla Yayınevi / İstanbul2008Roman

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullud. 1845 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
2Erkut Tokmand. 4 Haziran 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sibel Köklüd. 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Kemal Talat Karacad. 1902 - ö. 1944Doğum YılıGörüntüle
5Gabit Müsirepovd. 22 Mart 1902 - ö. 31 Aralık 1985Doğum YılıGörüntüle
6Esat Mahmut Karakurtd. 1902 - ö. 15 Temmuz 1977Doğum YılıGörüntüle
7ZİYANî, İbrahim Arslantaşd. 1939 - ö. 21.05.1996Ölüm YılıGörüntüle
8FADİKLİ, Fatma Çekirdekd. 1901 - ö. 1996Ölüm YılıGörüntüle
9Hilmi Yücebaşd. 1915 - ö. 21 Şubat 1996Ölüm YılıGörüntüle
10Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
11SEMA SOYKANd. 4 Ağustos 1973 - ö. -MeslekGörüntüle
12Tuvana Gülcand. 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Yeşim Türközd. 06 Eylül 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Beyza Sinem Çağlard. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Zaven Biberyand. 1921 - ö. 04 Ekim 1984Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kemalettin Şükrü Orbayd. 1878 - ö. 27 Nisan 1940Madde AdıGörüntüle
17Kemalettin Kamud. 14 Eylül 1901 - ö. 6 Mart 1948Madde AdıGörüntüle
18Kemalettin Şenocakd. 1926 - ö. 2010Madde AdıGörüntüle