Turan Koç

Davut Dağ
(d. 3 Mayıs 1952 / ö. -)
akademisyen, şair, yazar, çevirmen
(Yeni Edebiyat / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kayseri’nin Çivril köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimi Çivril Köyü İlkokulunda tamamlayan Koç, Ortaöğrenimine Kayseri İmam Hatip Lisesi (1971) ve Sümer Lisesi’nde (1972) devam etti. 1977 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan yazar, 1974-1975 yıllarında Adalet Bakanlığı, 1975-1981 yılları arasında Azot Sanayii Genel Müdürlüğünde ve 1981-1984 yılları arasında EBK Kayseri Kombinasında çalıştı. Askerlik görevini 1979/1981 tarihleri arasında Mamak Muhabere Okulu’nda yaptı.

1984’te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1990’da kendi üniversitesi tarafından görevli izinli olarak gönderilmek suretiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Ölümsüzlük Açısından Ruh-Beden İlişkisi” başlıklı tez ile doktor unvanını aldı. 1994’te doçent 2000’de profesör oldu. 1992–1994 yılları arasında ABD ve İngiltere’de kısa süreli kendi sahasıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel toplantı ve konferanslara katıldı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanında da çalışmaları olan Turan Koç’un çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde şiir ve denemeleri yayınlandı ve kitaplaştırıldı. Arapça, Farsça ve İngilizce şiir, edebiyat, felsefe ve ilahiyatla ilgili yazılar çevirdi. “Din Dili” adlı kitabına Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1995 yılı inceleme dalında birincilik ödülü verildi. 2018 yılındaise Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen "40. Yıl Vefa Gecesi" programında ödül aldı. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

3 Mayıs 1952 yılında Kayseri’nin Çivril köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimi Çivril Köyü İlkokulunda tamamlayan Koç, Ortaöğrenimine Kayseri İmam Hatip Lisesi (1971) ve Sümer Lisesi’nde (1972) devam etti. 1977 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan yazar, 1974-1975 yıllarında Adalet Bakanlığı, 1975-1981 yılları arasında Azot Sanayii Genel Müdürlüğünde ve 1981-1984 yılları arasında EBK Kayseri Kombinasında çalıştı. Askerlik görevini 1979/1981 tarihleri arasında Mamak Muhabere Okulu’nda yaptı.

1984’te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Felsefesi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1990’da kendi üniversitesi tarafından görevli izinli olarak gönderilmek suretiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Ölümsüzlük Açısından Ruh-Beden İlişkisi” başlıklı tez ile doktor unvanını aldı. 1994’te doçent 2000’de profesör oldu. 1992–1994 yılları arasında ABD ve İngiltere’de kısa süreli kendi sahasıyla ilgili bilimsel araştırmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel toplantı ve konferanslara katıldı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra edebiyat alanında da çalışmaları olan Turan Koç’un çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde şiir ve denemeleri yayınlandı ve kitaplaştırıldı. Arapça, Farsça ve İngilizce şiir, edebiyat, felsefe ve ilahiyatla ilgili yazılar çevirdi. “Din Dili” adlı kitabına Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1995 yılı inceleme dalında birincilik ödülü verildi. 2018 yılındaise Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen "40. Yıl Vefa Gecesi" programında ödül aldı. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Akademik kimliğinin yanı sıra şiir ve denemeleriyle edebiyat alanında da kendine yer edinen Turan Koç, muhafazakâr dergilerde yazın hayatına adım atmıştır. Ay isimli ilk şiirini Edebiyat dergisinde (Şubat 1975), diğer ürünlerini ise ağırlıklı olarak Edebiyat, daha sonra Diriliş, Mavera ve Hece dergilerinde yayımladı. Davut Dağ imzasını da kullanmıştır. (Aslan, 1996) Kayıt ve Dolu Gün adlı şiirleri 1992’de İngilizce’ye çevrilerek Modern Turkish Poetry adlı kitapta yer aldı. Türk Felsefe Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

İlk şiir kitabı Kan Gibi Vakte Düşen’i 1980 yılında yayımlayan şair, 1983 yılında Fetret Zamanları adıyla ikinci şiir kitabını çıkarır. Bu iki eser 1992 yılında Ara Dönem adlı eserde birlikte basılmıştır.

Şiirlerinde genellikle bireysel temaları işleyen şair, dil konusunda tutucu değildir. Özellikle imge dağarcığını genişletmek için daha çok alışılmamış bağdaştırmaları tercih eder. Kanışıksı, Yönsemeler Bakışımlı Yalnızlık gibi şiir başlıkları da bunu örneklendirir. İmge yoğunluklu bir dil kullanan Koç dil konusunda özellikle Edebiyat Dergisi yazar ve şairlerinin görüşlerine uygun şekilde öz Türkçeci bir tavır sergilemiştir. “Koç, şiirin, nesnel karşılığı hayat olan, gerçeklik olan, insanın gerçekliği olan durumların dile getirilmesi olduğunu da belirtir.” (Harmancı 2013: 162) Şiir ve hayatı aynı düzlemde ele şair, şiirin bir “buluş ve bulunuşun ifadesi olduğunu” (Koç 2001: 482) savunur. Şiirlerinde özellikle şehirde yaşayan insanın sorunlarına eğilen şair, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Akif İnan, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu ve Fethi Gemuhluoğlu’nun etkisinde kalmıştır. Bunların yanı sıra Sezai Karakoç’un şiir ve yazıları onun düşünce zeminin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Şehirdeki insanın dertleriyle uğraşan ve modern dünyanın insanı doğallığından kopardığına derin göndermeler yaparken Kudüs gibi İslam dünyasının kanayan yaralarını da şiir düzlemine taşımıştır.

Ceylanı Kovalamak adlı kitabında bir araya getirdiği denemelerinde ise daha çok şiirsel bir üslup dikkati çeker. Bu denemelerinde tıpkı şiir görüşünde olduğu gibi yaşadığı hayat ile kendi iç dünyasını birleştirdiği görülür.

Turan Koç’un şiir ve denemelerinin yanı sıra birçok akademik çalışması ve çeviri eserleri de bulunmaktadır.

Kaynakça

Aslan, Hanifi (1996). Edebiyat Dergisinin Özel Fihristi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi

Cavit, Haticetül Kübra (2011). Turan Koç’ta Din ve Estetik: İslam Estetiği Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Harmancı, Abdullah (2013). Kalemin Yükü Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisi Üzerine Bir İnceleme. Konya: Aybil

Işık, İhsan (2004). Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Ankara: Elvan Yay.

Koç, Turan (2001). “Şiir ve Hayat”. Hece. S. 53/54/55. s. 482-483

Komisyon (2010). Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi C 2., İstanbul: YKY. 638-639

Ünal, Hayriye (2012). “Turan Koç Şiiri Üzerine”, Dergâh. S. 144. s. 8-10

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. M. FATİH KANTER
Yayın Tarihi: 18.10.2019
Güncelleme Tarihi: 20.12.2020

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Kan Gibi Vakte DüşenEdebiyat Dergisi Yayınları / Ankara1980Şiir
Fetret ZamanlarıEdebiyat Dergisi Yayınları / Ankara1983Şiir
Günümüzde İslâm ve Hıristiyanlıkİz Yayıncılık / İstanbul1991Çeviri
Ölümsüzlük Düşüncesiİz Yayıncılık / İstanbul1991Araştırma
Ara Dönemİz Yayıncılık / İstanbul1992Şiir
İşgal AltındaRey Yayıncılık / Kayseri1996Çeviri
Varolmanın Boyutlarıİnsan / İstanbul1997Çeviri
İslâmî Hareketler ve Modernlikİz Yayıncılık, / İstanbul1997Çeviri
Ceylan KovalamakHece Yayınları / Ankara1998Deneme
Din Diliİz Yayıncılık, / İstanbul1998Araştırma
Uluslararası XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da İslam Düşüncesi ve Davud El-Kayserî Sempozyumu (1998 : Kayseri)Kayseri Büyükşehir Belediyesi / Kayseri1998Diğer
Ortaçağ İslâm Felsefesine Girişİz Yayıncılık / İstanbul2000Çeviri
Tasavvuf : kısa bir girişİz Yayıncılık / İstanbul2003Çeviri
Aşk'ın HalleriGelenek Yayıncılık / İstanbul2004Çeviri
İslam Sanatı : Dil ve AnlamKlasik / İstanbul2005Çeviri
Zihin Felsefesiİz Yayıncılık / İstanbul2005Çeviri
İslam EstetiğiİSAM / İstanbul2008Araştırma
Mukaddemat : fusûsu'l-hıkem'e giriş /İnsan Yayınları, / İstanbul2011Çeviri
Gazaba Uğramış Şiirler ve Diğerleriİz Yayıncılık / İstanbul2011Çeviri
Aşk Şarabı ve Hayatİnsan / İstanbul2011Çeviri
Âşıkların Hâlleri Sevânihül UşşâkHece Yayınları / Ankara2012Çeviri
Kuran Hat ve Tezhibinden ParıltılarİTO / İstanbul2012Çeviri
Varoluşun TanıklarıHece Yayınları / Ankara2013Araştırma
İslam'ın Vizyonu : (İnanç ve Uygulama)İnsan Yayınları, / İstanbul2015Çeviri
Zamanın Gözleri Sanat-Dil-Hakikatİz Yayıncılık / İstanbul2016İnceleme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AYŞE ZEYNEP ŞAHİNd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HADDÂDÎ, Ali Efendid. ? - ö. 1741Doğum YeriGörüntüle
3ARSLAN OĞLUd. ? - ö. 1853-1864Doğum YeriGörüntüle
4Erdal Çakıcıoğlud. 08 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Cem Karaerd. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Şerif Benekçid. 01 Haziran 1952 - ö. 08 Eylül 2008Doğum YılıGörüntüle
7Kemal Ateşd. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
8Lütfi Seyfullahd. 15 Ocak 1926 - ö. 25 Mayıs 2005MeslekGörüntüle
9Tecelli Sercan Sırmad. 1 Şubat 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
10O. Zeki Özturanlıd. 1926 - ö. 13 Eylül 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Rıza Ümitd. 1922 - ö. 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Erol Çankayad. 15 Kasım 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Osman Turand. 2 Mayıs 1914 - ö. 17 Ocak 1978Madde AdıGörüntüle
14Ömer Lütfi Turand. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15İBRAHİM, İbrahim Koçd. 01.01.1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle