KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1221/1806)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed’dir. Ruha (Urfa) ulemasından Hasan Efendi’nin oğludur. Halîm-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Mehmed Süreyyâ’nın verdiği bilgiye göre; devrinde ilmiyle tanındı ve birkaç defa İstanbul’a gelerek meşhur oldu ve Urfa müftülüğüne atandı. Fakat geçimsizliği sebebiyle Rumkale’de ikamete tabi tutuldu. Selim Sırrı Paşa ile görüşünce, tekrar İstanbul’a geldi ve müftü tayin edildi. Ardında İzmir naibi ve nakibi oldu. 1210/1795-96’da Erzurum mollası (kadısı) oldu. Beş-altı bin yardımcısıyla Mısır seferine katıldı. Mısır kadılığına tayini Şeyhülislam tarafından uygun bulunmadı. Muharrem 1221/Mart-Nisan 1806’da Mekke kadısı oldu. Aynı yıl hastalığı sebebiyle İstanbul’a döndü (Akbayar 1996: III/893) ve 1221/1806’da vefat etti. Bayezit Kabristanında medfundur. 

Mehmed Süreyya’ya göre, Kudsî üç dilde yazmaya kadir, şiir ve inşada güçlü, meclislerde sözü dinlenen bir kişidir. Fakat laubaliyane ve rindane kişiliği sebebiyle devrinde sıkıntılı günler yaşamıştır (Akbayar 1996: III/893). Kaynaklarda şiirlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.III. İstanbul. 893.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 346.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 26.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
2FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
3TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800Doğum YeriGörüntüle
4TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
6TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800Doğum YılıGörüntüle
7TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
8FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
9TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800Ölüm YılıGörüntüle
10TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909MeslekGörüntüle
11FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715MeslekGörüntüle
12TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800MeslekGörüntüle
13TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAKÎ, Abdurrahman, Urfalıd. 1848 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
17FÂİK, Mahmud Efendid. d. ? - ö. ö. 1715Madde AdıGörüntüle
18TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800Madde AdıGörüntüle