KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1221/1806)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed’dir. Ruha (Urfa) ulemasından Hasan Efendi’nin oğludur. Halîm-zâde Mehmed Efendi olarak tanındı. Mehmed Süreyyâ’nın verdiği bilgiye göre; devrinde ilmiyle tanındı ve birkaç defa İstanbul’a gelerek meşhur oldu ve Urfa müftülüğüne atandı. Fakat geçimsizliği sebebiyle Rumkale’de ikamete tabi tutuldu. Selim Sırrı Paşa ile görüşünce, tekrar İstanbul’a geldi ve müftü tayin edildi. Ardında İzmir naibi ve nakibi oldu. 1210/1795-96’da Erzurum mollası (kadısı) oldu. Beş-altı bin yardımcısıyla Mısır seferine katıldı. Mısır kadılığına tayini Şeyhülislam tarafından uygun bulunmadı. Muharrem 1221/Mart-Nisan 1806’da Mekke kadısı oldu. Aynı yıl hastalığı sebebiyle İstanbul’a döndü (Akbayar 1996: III/893) ve 1221/1806’da vefat etti. Bayezit Kabristanında medfundur. 

Mehmed Süreyya’ya göre, Kudsî üç dilde yazmaya kadir, şiir ve inşada güçlü, meclislerde sözü dinlenen bir kişidir. Fakat laubaliyane ve rindane kişiliği sebebiyle devrinde sıkıntılı günler yaşamıştır (Akbayar 1996: III/893). Kaynaklarda şiirlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.III. İstanbul. 893.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 346.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 26.02.2015
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Rıfat Mertoğlud. 20 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İhsan Sezald. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Rıfat Mertoğlud. 20 Ocak 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İhsan Sezald. 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Rıfat Mertoğlud. 20 Ocak 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İhsan Sezald. 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Rıfat Mertoğlud. 20 Ocak 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
12İhsan Sezald. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Rıfat Mertoğlud. 20 Ocak 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İhsan Sezald. 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Rıfat Mertoğlud. 20 Ocak 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İhsan Sezald. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle