ADMÎ, Urfalı

(d. 1234/1818 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhammed Efendi'dir, Admî mahlasıdır. Urfa Harran'a bağlı Bozhöyük'te doğdu. Ailesi Kurucabey adlı bir aşirete mensuptur. Öğrenimini Urfa'da gördü. 1853 yılında Urfa İdare Meclisi kâtipliğine atandı. 1856 yılında akrabalarından şair Muhammed Sâlih Sâmî'nin ölümüyle boşalan Urfa Tahrîrât Müdürlüğü'ne getirildi. 1873 yılında Misis, sonra sırasıyla Kozan, Adana, Silifke ve Payas Tahrîrât müdürlüklerine getirildi. 1886 yılında emekli olup Adana'ya yerleşti ve 1318/1900 yılında orada vefat etti.

Nakşıbendî tarikatındandı. Nur yüzlü, hafız, kırâ'at-ı seb'adan mezun, güzel sesli, iyi ahlak sahibi bir zattı.

Şiirlerinin bir mecmuada toplandığı ve bu mecmuanın akrabalarında olduğu söylenmektedir. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Bilinen tek eseri olan manzum Şükûfe-nâme 1290 yılında 30 sayfa olarak Adana'da basılmıştır.

 

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Muhammes'ten

Ebrûlarının zahmı nihândır cigerimde

Gül-ruhlarının handeleri çeşm-i terimde

Bârân yerine kan döküyor dîdelerim de

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Mest etdi benim aklımı bir zülf-i semen-sâ

Bir hande ile etdi benim aklımı yağmâ

Hem yakdı ve yandırdı beni ol gül-i hamrâ

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Admî nice bir dil elem-i hicrine yansın

Hasret çekerek gerdenim al kana boyansın

Yâ Rab yandığım âteşlere ol yâr da yansın

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

(Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Hakkı Kurtd. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806Doğum YeriGörüntüle
4ABBAS ORDUBADLI/ABBAS DEHRÎ(DEHRİLİ ABBAS), Abbasd. 1818 - ö. 1932Doğum YılıGörüntüle
5KÂTİB HANIM, Şerife Zibâd. 1818 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Vefik Paşad. 1818 - ö. 1 Nisan 1891Doğum YılıGörüntüle
7RUHÎ, Ruhî Bey Babad. ? - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93MeslekGörüntüle
11ÂTIF, Süleymân Âtıf Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
12ZİYA, Yusufd. 1858 - ö. 1921MeslekGörüntüle
13MÂ'İL, Takıyeddîn, Molla Takid. 1868-69 - ö. 1914-15?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİF'AT, Hacı Mehmed Efendi, Karslıd. ? - ö. 1895Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÂLİB, Mehmed Sa'îd Paşad. 1763 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİYÂZÎ, Gurebâ-i Yesâr Agası-zâde Niyâzî Çelebid. ? - ö. 1622\'den sonra?Madde AdıGörüntüle
17MEHEMMED-İ BOSNAVÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18VAHÎD, Ahmed Vahîd Efendid. ? - ö. 1839-1861Madde AdıGörüntüle