ADMÎ, Urfalı

(d. 1234/1818 - ö. 1318/1900)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muhammed Efendi'dir, Admî mahlasıdır. Urfa Harran'a bağlı Bozhöyük'te doğdu. Ailesi Kurucabey adlı bir aşirete mensuptur. Öğrenimini Urfa'da gördü. 1853 yılında Urfa İdare Meclisi kâtipliğine atandı. 1856 yılında akrabalarından şair Muhammed Sâlih Sâmî'nin ölümüyle boşalan Urfa Tahrîrât Müdürlüğü'ne getirildi. 1873 yılında Misis, sonra sırasıyla Kozan, Adana, Silifke ve Payas Tahrîrât müdürlüklerine getirildi. 1886 yılında emekli olup Adana'ya yerleşti ve 1318/1900 yılında orada vefat etti.

Nakşıbendî tarikatındandı. Nur yüzlü, hafız, kırâ'at-ı seb'adan mezun, güzel sesli, iyi ahlak sahibi bir zattı.

Şiirlerinin bir mecmuada toplandığı ve bu mecmuanın akrabalarında olduğu söylenmektedir. Bazı şiirleri bestelenmiştir. Bilinen tek eseri olan manzum Şükûfe-nâme 1290 yılında 30 sayfa olarak Adana'da basılmıştır.

 

Kaynakça

Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Muhammes'ten

Ebrûlarının zahmı nihândır cigerimde

Gül-ruhlarının handeleri çeşm-i terimde

Bârân yerine kan döküyor dîdelerim de

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Mest etdi benim aklımı bir zülf-i semen-sâ

Bir hande ile etdi benim aklımı yağmâ

Hem yakdı ve yandırdı beni ol gül-i hamrâ

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

Admî nice bir dil elem-i hicrine yansın

Hasret çekerek gerdenim al kana boyansın

Yâ Rab yandığım âteşlere ol yâr da yansın

Sevdâ-yı muhabbet esiyor şimdi serimde

Takdîre ne çâre bu da varmış kaderimde

(Alpay, Bedri (1986). Şanlıurfa Şairleri I. Şanlıurfa. 17.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂNÎ/SEYYİDÂ, Seyyid Mehmed Seyyidâ Efendid. ? - ö. 1809Doğum YeriGörüntüle
2TIFLÎ, Hacı Mehmed Emin Efendid. ? - ö. 1799-1800Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
4SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
5HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
6HAYRÎ, Hayrullah Hayrî Efendid. 1818 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
7SEYYİD SÜLEYMANd. 1857 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
9RUHÎ, Ruhî Bey Babad. ? - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN ŞEFÎK, İstanbullud. 1857 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Fuat Bayramoğlud. 1912 - ö. 30 Haziran 1996MeslekGörüntüle
12SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910MeslekGörüntüle
13SÂLİM, Süleyman Sâlim Efendid. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED SA'ÎD, Teke-zâded. 1870 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHTÂR, Halîl Paşa-zâde Vâhidü'l-ayn Ahmed Muhtâr Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MÛSÂ, Musa Deded. ? - ö. 1719-20Madde AdıGörüntüle
17HÂMİD, Nazîf-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 1832Madde AdıGörüntüle
18SÂKIB, Kâtib-zâde Mustafad. ? - ö. 1716-17Madde AdıGörüntüle