RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed olan şair Urfa (Ruha)’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmed Rüşdî Efendi olarak tanındı. Küçük yaşta Halep kadısı, sonra Mekke-i Mükerreme payesiyle Edirne kadısı olan Es’ad Efendi’nin yanında yetişti. Sayısız ilim öğrendi ve bir süre Es’ad Efendi’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra Enderun ağalarından Vezir Hatib-zâde Ahmed Dâniş Efendi’nin yanında İsakçı ambar kâtipliğinde görev yaptı. Ardından Sadrazam İvaz-zâde Halil Paşa’nın yardımı ile kethüda halifeleri arasına dâhil oldu. Sultan I. Abdülhamid dönemi (1774-1789) başlarında vefat etti. Neşeli, nazik ve hoşsohbet bir kimseydi.

Âdâb-ı Zurâfâ (Erdem 1994: 126)’ya göre Ezân-ı Muhammedî Tarihi adlı bir eseri vardır. On sekizinci yüzyılın nükteli ve ölçülü söz söyleyen, zeki şairlerindendir. Kaynaklarda eserlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1404.

Erdem, Sadık (2007). “Rüşdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 376.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 126-27.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 397.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 344.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Doğum YeriGörüntüle
3ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
4NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Doğum YılıGörüntüle
6ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Ölüm YılıGörüntüle
9ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712MeslekGörüntüle
11ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693MeslekGörüntüle
12ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂBÎ, Yûsuf Nâbî Efendid. 1642 - ö. 1712Madde AdıGörüntüle
17ŞÂNÎ, Ramazan Efendid. 1631 - ö. 1693Madde AdıGörüntüle
18ADMÎ, Urfalıd. 1818 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle