RÜŞDÎ, Ahmed Rüşdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed olan şair Urfa (Ruha)’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Ahmed Rüşdî Efendi olarak tanındı. Küçük yaşta Halep kadısı, sonra Mekke-i Mükerreme payesiyle Edirne kadısı olan Es’ad Efendi’nin yanında yetişti. Sayısız ilim öğrendi ve bir süre Es’ad Efendi’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra Enderun ağalarından Vezir Hatib-zâde Ahmed Dâniş Efendi’nin yanında İsakçı ambar kâtipliğinde görev yaptı. Ardından Sadrazam İvaz-zâde Halil Paşa’nın yardımı ile kethüda halifeleri arasına dâhil oldu. Sultan I. Abdülhamid dönemi (1774-1789) başlarında vefat etti. Neşeli, nazik ve hoşsohbet bir kimseydi.

Âdâb-ı Zurâfâ (Erdem 1994: 126)’ya göre Ezân-ı Muhammedî Tarihi adlı bir eseri vardır. On sekizinci yüzyılın nükteli ve ölçülü söz söyleyen, zeki şairlerindendir. Kaynaklarda eserlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 5. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 1404.

Erdem, Sadık (2007). “Rüşdî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 376.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 126-27.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 397.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay. 344.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 17.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Doğum YeriGörüntüle
2AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806Doğum YeriGörüntüle
4NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Doğum YılıGörüntüle
5AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806Doğum YılıGörüntüle
7NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806Ölüm YılıGörüntüle
10NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?MeslekGörüntüle
11AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914MeslekGörüntüle
12KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806MeslekGörüntüle
13NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÜZHET, Ömer N. Efendid. d. ? - ö. d. ?Madde AdıGörüntüle
17AZMÎ, Ahmed, Urfalıd. ? - ö. 1914Madde AdıGörüntüle
18KUDSÎ, Halîm-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1806Madde AdıGörüntüle